SMART CITY

ISMB: Distribuirea elevilor la clasa pregătitoare, realizată numai în ordine alfabetică în Capitală

„Toți elevii înscriși în unitatea de învățământ vor fi ordonați alfabetic, realizându-se două liste organizate pe criteriul de gen. Distribuirea acestora pe clase se face în ordine alfabetică, câte un elev la fiecare clasă existentă (primul copil va fi cuprins în clasa pregătitoare A, al doilea copil, în clasa pregătitoare B, ș.a.m.d până la ultima clasă, după care se reia repartizarea, următorul copil fiind cuprins în clasa pregătitoare A și tot așa). Pentru a se asigura echilibrarea claselor constituite, acest algoritm se aplică separat celor două liste organizate pe criteriul de gen”, conform Metodologiei stabilite de ISMB.

Dacă există cazuri de gemeni/tripleți, părintele sai reprezentantul legal va depune o declarație la unitatea de învățământ prin care precizează dacă dorește repartizarea fraților în aceeași clasă sau în clase diferite.

„În situația în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal dorește înscrierea fraților în aceeași clasă, aceștia vor fi repartizați în clasa în care a fost distribuit primul dintre frați”, conform procedurii stabilite de Inspectoratul din Capitală.

Documentul ISMB stabilește și ce se întâmplă cu elevii care nu au împlinit vârsta de 6 ani la finalul lunii august.

„Părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai copiilor aflaţi în situaţii excepţionale care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie, precum şi cei care depun cerere de amânare a înscrierii în învăţământul primar se vor prezenta la Comisia municipiului București de înscriere în învățământul primar, după o programare telefonică prealabilă la Telverde – 0800816021, în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional al copilului. Dacă, după consiliere, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului își păstrează opțiunea de înscriere sau de amânare a înscrierii în învăţământul primar, copilul va fi orientat către CMBRAE în vederea realizării evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică”, arată Metodologia Inspectoratului Școlar.

Evaluare nivelului de dezvoltare psihomotrică a preșcolarilor se va realiza în perioada 26 februarie – 20 martie, conform ISMB.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button