SMART CITY

CLASA I. Au început ÎNSCRIERILE în clasa I. Ce locuri sunt disponibile în şcolile din BUCUREŞTI

ÎNSCRIERI CLASA I. ANUL ŞCOLAR 2016-2017. CLASA I.  Ministerul Educaţiei a elaborat o procedură prin care inspectoratele şcolare pot verifica posibilitatea cuprinderii în clasa I a copiilor care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv.

Astfel, inspectoratele şcolare trebuie să verifice cauza amânării înscrierii copiilor şi, după o analiză punctuală, să transmită ministerului o situaţie centralizată, spre aprobare. Pentru aceşti copii, înmatricularea în clasele I, în anul şcolar 2016-2017, se poate realiza doar la nivelul claselor deja existente, pe locurile rămase disponibile.

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti a publicat locurile disponibile la clasa I, pentru anul scolar 2016-2017. La nivelul Capitalei, sunt libere 462 de locuri.

VEZI AICI LISTA ŞCOLILOR DIN BUCUREŞTI

Potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educaţiei, dacă numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mare sau egal cu 25, atunci nu există locuri disponibile în clasă.

În cazul în care numărul de elevi existenți în clasa pregătitoare în anul școlar 2015-2016 este mai mic decât 25, atunci numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2016-2017.

Informațiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziția părinților de către unitățile de învățământ prin afișare la sediul unității de învățământ și pe site-ul acesteia, în cazul în care unitatea are site propriu, precum și prin publicarea pe site-ul inspectoratului școlar.

ÎNSCRIERI CLASA I. ANUL ŞCOLAR 2016-2017. CLASA I. Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condițiile menționate mai sus se face în perioada 22 februarie – 28 februarie 2016.

Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învățământ, neexistând posibilitatea completării online.

În solicitările părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali se va menționa cauza amânării înscrierii în învățământul primar. Părintele poate depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile.

ÎNSCRIERI CLASA I. ANUL ŞCOLAR 2016-2017. CLASA I. Solicitările vor fi verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise inspectoratelor școlare spre avizare.

Inspectoratele școlare vor verifica datele primite de la unitățile de învățământ, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinților, le avizează și le transmite la MENCȘ, spre aprobare, până la data de 4 martie 2016, ora 16.00.

ÎNSCRIERI CLASA I. ANUL ŞCOLAR 2016-2017. CLASA I. MENCȘ verifică listele cu solicitările de înscriere în clasa I și transmite la inspectoratele școlare județene (ISJ) și Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), după caz, aprobarea acestora până la data de 10 martie 2016.

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie – 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare,în limita locurilor disponibile, având prioritate criteriul apartenenței la circumscripția școlară.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button