SMART CITY

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. LUNI încep înscrierile la clasa pregătitoare

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cererile pot fi completate online sau la unitatea de învățământ la care părinții solicită înscrierea copiilor, iar validarea acestora se va face la școala respectivă zilnic, în intervalul orar 8.00 — 20.00 (de luni până vineri) și sâmbăta de la 9.00 la 13.00.

Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor tip cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a celor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cerere se vor face pentru prima etapă de înscriere până pe 21 martie.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. Între 22 — 24 martie va avea loc procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă școală decât cea de circumscripție pe locurile rămase libere.

Calendarul complet al înscrierii în CLASA PREGĂTITOARE 2016:

– 29 februarie-18 martie 2016: Completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta). Depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială. Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare:

– 21 martie 2016: Procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

Cererea tip de inscriere in clasa pregatitoare 2016, etapa I, este disponibilă aici

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. 

– 22-24 martie 2016: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază. Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

– 25 martie 2016: Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altăunitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016.

– 25-26 martie 2016: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. ÎNSCRIERE CLASA I 2016.

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare:

– 29 martie 2016: Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

– 30 martie-8 aprilie 2016: Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016.

– 11 – 15 aprilie 2016: Procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

– 15 aprilie: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

– 19-22 aprilie 2016: Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. 

VEZI AICI CIRCUMSCRIPŢIILE SCOLARE

Condiții de înscriere în învățământul primar Potrivit metotodologiei, părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Înscrierea acsetor copii în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora, făcută de specialiști, atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. 

Părinții copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2016 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2016-2017, sau ai celor pentru care evaluarea arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare își vor înscrie copiii la grădiniță, în grupa mare.

Alegerea unității de învățământ la care va fi înscris copilului:

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de circumscripție vor fi înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată.  Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii. Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii.  METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR pentru anul școlar 2016-2017, AICI 

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2016. ÎNSCRIERE CLASA I 2016.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button