LA MINE-N CARTIER

SCENĂ DE SPECTACOL în aer liber în Parcul Titan-Balta Albă

Potrivit hotărârii Consiliului Local Sector 3, scena de spectacole în aer liber amplasată în Parc Titan – Balta Albă” pe un teren aparținând domeniului public al Municipiului București, aflat în administrarea Consiliului Local Sector 3 va avea regim de înălțime „Parter”, suprafața construită fiind de 122 mp. Scena va fi amplasată adiacent malului vestic al lacului Titan.

După aprobare, în vederea efectuării modificărilor în evidențele cadastrale se va transmite Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară București documentația specifică prevăzută în norme, se arată în hotărârea CLS 3.

pud

În expunerea de motive a hotărârii se specifică faptul că „reglementarea dezvoltării urbanistice a Sectorului 3 este un obiectiv prioritar al administrației locale.”

CITEȘTE ȘI: Bucureștenii vor avea un Pod al Îndrăgostiților pentru căsătorii în parcul Titan

„Din punct de vedere funcțional scena pentru spectacole este acoperită cu o copertină și se va în scrie într-un dreptughi de 17,10 m x 8,10 m cu cota de 1 m peste nivelul terenului. Suprafața scenei va fi acoperită din geam 12+12 mm securizat.

Copertina va avea gabaritul de 21,22×9,20 m cu înălțimea de 7,35 m față de nivelul scenei. Structura scenei și a copertinei va fi metalică cu fundații din beton. Învelitoarea se va realiza cu o prelată demontabilă din poliplan”, scrie în raportul de specialitate ce însoțește hotărârea Consiliului Local.

Indicatorii urbanistici propuși pentru amplasamentele descrise mai sus sunt POT=15%, CUT=0,2; H=Parter. Conform PUG-ului Municipiului București terenul se înscrie în zona V1a – spații verzi publice. Proiectantul lucrării este firma Ambo Pro Design SRL, iar la beneficiar în documentația PUD se menționează Centrul Cultural Casa Artelor, care potrivit site-ului Primăriei București reprezintă una dintre Direcțiile și Serviciile din cadrul Primăriei.

„Din Raportul informării și consultării publicului privind documentația PUD – „scenă spectacole în aer liber amplasată în Parc Titan – Balta Albă” reiese că pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUD-ul descris mai sus”, se arată în punctul de vedere al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button