ARHIVA B365

Impozitele pe terenuri şi clădiri, majorate, în medie cu 65%, în Popeşti-Leordeni

Criza economică i-a determinat pe dezvoltatorii imobiliari să se reorienteze şi să investească în zone cu terenuri mai ieftine. Astfel, localităţile de la periferia Capitalei s-au dovedit a fi adevărate mine de aur pentru cei care au construit locuinţe aici. Preţurile mai mici şi posibilitatea de a devenit proprietari prin programul „Prima Casă” i-au atras ca un magnet pe tinerii care voiau să scape de chirie. Una dintre cele mai profitabile zone s-a dovedit a fi sudul Capitalei, în special cea de lângă staţia de metrou Dimitrie Leonida, unde blocurile au apărut ca ciupercile după ploaie, iar apartamentele, la preţuri mai mici decât cele din Bucureşti, s-au vândut ca pâinea caldă. Unul dintre argumentele folosite şi de dezvoltatori la vânzarea acestor apartamente era că impozitul pe locuinţă în Popeşti-Leordeni este mai mic decât în Bucureşti. Însă, odată cu modificările făcute la începutul anului de autorităţile locale, impozitul pentru terenuri şi locuinţe a crescut vertiginos.

Primăria Popeşti-Leordeni a publicat, pe site-ul propriu, o „informare privind alinierea taxelor şi impozitelor locale la legislaţia în vigoare”. În această informare, contribuabilii, persoane fizice şi juridice, sunt înştiinţaţi că, urmare a Deciziei nr. 6/14.05.2014, emisă de Camera de Conturi Ilfov, prin care s-a verificat activitatea economico-financiară a Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni s-au constatat următoarele deficienţe:

– modul de impunere a bunurilor impozabile de pe raza oraşului

– neinstituire prin HCL, a unor taxe prevăzute atât de Codul Fiscal cât şi de Legea nr. 101/2006, privind serviciile de salubrizare a localităţii

– aplicarea eronată a cotei de 20%, pentru clădirile nereevaluate în ultimii cinci ani, aparţinând persoanelor juridice, în loc de 30%, cât prevedea legislaţia în vigoare, fapt ce a dus la diminuarea încasărilor la bugetul local

– diminuarea cu 20% a impozitului pe clădiri şi terenuri aparţinând persoanelor fizice cu domiciliul în oraşul Popeşti-Leordeni, ca urmare a hotărârii Consiliului Local, fapt ce a determinat reducerea veniturilor bugetului local

– stabilirea eronată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri prin determinarea necorespunzătoare a coeficientuui de corecţie în funcţie de categoria de folosinţă a terenului, rangul localităţii şi zonei fiscale.

Astfel, pentru corectarea deficienţelor constatate de Camera de Conturi Ilfov, s-au întreprins următoarele măsuri:

– aprobarea HCL nr. 3/2015, privind eliminarea scutirii de 20% a impozitului pe clădiri şi terenuri aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în oraşul Popeşti – Leordeni precum şi aprobarea nivelurilor taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015

– aprobarea HCL nr. 58/2014, privind zonificarea oraşului Popeşti – Leordeni.

„Prin punerea în aplicare a recomandărilor echipei de audit a Camerei de Conturi Ilfov, respectiv aplicarea prevederilor HCL 58/2014 şi HCL 3/2015 impozitele pe terenuri şi clădiri, aflate în proprietatea atât a persoanelor fizice cât şi a persoanelor juridice, se vor majora datorită următorilor factori:

– imposibilitatea acordării în continuare a facilităţii fiscale de 20% (considerată nelegală de către auditorii Camerei de Conturi Ilfov) pentru persoanele cu domiciliul stabil în oraşul Popeşti – Leordeni

– îndreptarea erorii în ceea ce priveşte împărţirea în zone fiscale a oraşului Popoeşti-Leordeni (constatată, de asemenea, de auditorii Camerei de Conturi Ilfov), respectiv introducerea zonelor fiscale A şi B, aşa cum prevede Codul Fiscal în mod obligatoriu, rezultând o majorare a impozitului pe clădiri şi terenuri în conformitate cu zona fiscală în care acestea se află

– aplicarea prevederilor HG 1309/2012 privind indexarea taxelor şi impozitelor locale cu indicele de inflaţie de la acea dată, respectiv majorarea acestora cu aproximativ 16%.

În urma simulării impactului fiscal al acestor modificări asupra contribuabilor din oraşul Popeşti – Leordeni s-a constatat o majorare medie a impozitelor pe terenuri şi clădiri de 65%, se mai precizează în informare.

Contactaţi telefonic, reprezentanţii Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Popeşti-Leordeni spun că proprietarii cu domiciliul stabil în Popeşti-Leordeni sunt cei mai afectaţi de această decizie. În unele cazuri, impozitele chiar s-au dublat, conform oficialilor Primăriei Popeşti-Leordeni.

„Majorările diferă de la om la om. S-a majorat mai mult la persoanele care aveau buletin de Popeşti, pentru că s-a tăiat reducerea de 20%, care fusese aplicată în urma unei decizii a Consiliului Local. Apoi, s-a făcut zonarea pe străzi, astfel că majorarea diferă de la o persoană la alta. Celor care au trecut în zona A li s-au dublat impozitele efectiv„, spun reprezentanţii Serviciului Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei Popeşti-Leordeni.

În „Reglementările urbanistice de încadrare pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al oraşului Popeşti-Leordeni”, 138 de străzi din oraş sunt împărţite în patru zone, A, B, C şi D. Străzile au primit un punctaj, în baza căruia s-a stabilit din ce zonă face parte fiecare stradă. La stabilirea punctajului s-a ţinut cont de distanţa faţă de centrul localităţii, reţelele edilitare şi starea drumurilor. Mai multe detalii despre punctaj şi zona în care se află fiecare stradă în parte găsiţi aici.

„Precizăm că această majorare este un efect al aplicării legislaţiei în vigoare şi nicidecum o majorare peste limita minimă prevăzută de Codul Fiscal la data prezentei. Totodată, vă informăm că primarul oraşului Popeşti – Leordeni, Petre Iacob, şi Consiliul Local al oraşului Popeşti – Leordeni nu au fost de acord cu majorarea peste limita minimă prevăzută de Codul Fiscal la această dată, deşi legea prevede această posibilitate”, se mai precizează în informare.

Odată cu dezvoltările imobiliare din Popeşti-Leordeni, populaţia oraşului a crescut vertiginos. La recensământul din 2011, oraşul avea aproape 22.000 de locuitori, fiind al patrulea centru urban al județului Ilfov din punct de vedere demografic, după Voluntari, Pantelimon și Buftea. Numărul locuitorilor, conform ultimului recensământ, este în creştere cu aproape 50% faţă de recensământul din 2002.

Însă, populaţia oraşului a crescut şi mai mult după ultimul recensământ, în contextul în care numai în ultimii trei ani în Popeşti-Leordeni au fost livrate zeci de proiecte rezidenţiale cu sute de apartamente fiecare, fapt dovedit şi de creşterea veniturilor oraşului. Astfel, potrivit rectificării bugetare din 28 noiembrie 2014, oraşul Popeşti-Leordeni a avut venituri totale de 58,6 milioane lei, din care venituri proprii în valoare de 51,2 milioane lei – în creştere cu 4,88 milioane lei, cu peste 10% mai mult faţă de veniturile proprii prognozate iniţial. Conform aceluiaşi document, impozitele şi taxele pe proprietate au crescut de la 12,63 milioane lei, cât erau estimate la începutul anului 2014, la 13,75 milioane lei. Şi impozitele şi taxele pe clădiri şi-au menţinut trendul ascendent, fiind în creştere cu 1 milion de lei faţă de nivelul estimat la începutul lui 2014, până la 11,37 milioane lei.

Datele din rectificările bugetare de la finele anilor 2014 şi 2013 arată, totodată, că veniturile din impozitele pe clădiri pentru persoanele fizice au crescut anul trecut la 3,35 milioane lei, de la 2,15 milioane lei în 2013, iar impozitele şi taxele pe clădiri deţinute de persoanele juridice au crescut în 2014 la peste 8 milioane de lei, de la 7,68 milioane lei, cât figurau în rectificarea bugetară de la finele lui 2013.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button