Guvernul va permite ministerelor să depăşească în acest an plafoanele de cheltuieli cu salariile

de:
06 dec. 2013
0 Afișari
Guvernul va permite ministerelor să depăşească în acest an plafoanele de cheltuieli cu salariile

„Completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 103/2013, în sensul că pentru plata obligaţiilor restante din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului pot fi majorate şi cheltuielile de personal aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, prin derogare de la prevederile art. 6 lit a) şi c) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, cu modificările ulterioare. O astfel de măsură va conduce pe de o parte la evitarea de înregistrare de arierate în perioada imediat următoare, iar pe de altă parte la reducerea în anul 2014 a presiunilor asupra cheltuielilor de personal”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, conform Mediafax. 

Articolul 6 litera a din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare prevede că „soldul bugetului general consolidat şi cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent în produsul intern brut, nu pot depăşi plafoanele anuale stabilite în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară pentru primii 2 ani acoperiţi de aceasta”, în timp ce litera c prevede: „cheltuielile totale ale bugetului general consolidat, excluzand asistenta financiara din partea Uniunii Europene si a altor donatori si cheltuielile de personal, luand in considerare bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor autofinantate, bugetele fondurilor speciale si alte bugete componente, nu vor depasi plafonul specificat in cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetara pentru anul bugetar urmator”.

Noua prevedere încalcă şi prevederile articolului 18 care stabilesc limitele pentru soldul total de cheltuieli de personal.

La ultima rectificare, Executivul a aprobat o ordonanţă prin care a permis ca din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Cookies