Guvernul interzice cablurile suspendate prin Bucureşti

Guvernul interzice cablurile suspendate prin Bucureşti

„Lucrările de construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor se execută în varianta de amplasare subterană. Se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de telecomunicaţii, alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, transport în comun, automate pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură. Montarea acestor echipamente se va executa în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nişele construcţiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/ construcţiilor. Reţelele edilitare amplasate subteran vor fi semnalate prin markeri distinctivi”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Dezvoltării.

Modificările operate mai prevăd interzicerea amplasării reţelelor edilitare pe stâlpi de iluminat public şi de distribuţie a curentului electric, pe plantaţii de aliniament, pe elemente de faţadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

Documentaţiile tehnice elaborate pentru obiective de investiţii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea reţelei stradale, precum şi a drumurilor de interes local, judeţean şi naţional situate în extravilanul localităţilor, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării reţelelor edilitare.

Prevederile se vor aplica inclusiv obiectivelor de investiţii ale căror studii de prefezabilitate şi/sau studii de fezabilitate sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a acestor modificări.