ȘTIRI

Guvernul creşte venitul militarilor

Avantajele salariale pentru această categorie de angajaţi au fost aprobate de Guvern printr-o ordonanţă de urgenţă, informeaza Mediafax.ro.

Astfel, invocând anumite „neconcordanţe legislative”, Guvernul a decis ca la nivelul limitat al bazei de calcul din decembrie 2011 să nu mai fie stabilite în acest an şi sporurile personalului militar, ci doar indemnizaţiile, compensaţiile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie, introducând însă şi un amendament care impune ca acestea să fie astfel calculate doar dacă nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut.

În acelaşi timp, Guvernul a decis ca de la 1 iulie, prin excepţie de la constrângerile legislaţiei privind salarizarea bugetarilor, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, care execută „lucrări de excepţie” sau misiuni speciale, „apreciate ca atare” de conducătorii acestora, va fi stabilit pe baza unei prevederi care le asigură acestora o majorare de până la 50% calculată la solda/salariul funcţiei de bază.

Conform legii, acest drept poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, cumulat pe total buget, pentru fiecare ordonator principal de credite.

Invocând faptul că în ordonanţa de anul trecut privind salarizarea personalului bugetar există o contradicţie, în sensul că un articol stabileşte că baza de calcul a sporurilor este decembrie 2013, iar un alt articol face referire la decembrie 2011, Guvernul a decis că baza de calcul pentru aceste drepturi rezervate personalului cu misiuni apreciate de către conducători o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzute de legislaţia în vigoare „la 31 decembrie 2009”, respectiv înainte ca salariile bugetarilor să fie drastic reduse.

Ordonanţa conferă şi posibilitatea de majorare cu 75% a salariului pentru munca prestată de aceştia în zilele de repaus.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button