ARHIVA B365

Foști directori din cadrul CFR Călători, TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ

Conform comunicatului DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată:

– în stare de arest preventiv, a inculpaților:

GAVRIŞ TEODOR ALEXANDRU, director de tracțiune în cadrul SNTFC CFR CĂLĂTORI SA, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor: luare de mită, abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (12 acte materiale),

PROTOPOPU GABRIEL TELU, director general adjunct și ulterior consilier în cadrul Corpului de Control al Directoratului – Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. CĂLĂTORI S.A, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor: luare de mită, trafic de influenţă, instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, complicitate la dare de mită, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată(4 acte materiale),

– în stare de arest la domiciliu, a inculpaţilor:

COSMINEANU DANIEL NINEL, șef al Biroului Aprovizionare, în cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CĂLĂTORI S.A. – S.T.F.C. Depoul CLUJ, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor: folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, luare de mită, două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

DIDILĂ GEORGE, om de afaceri care controla mai multe societăţi (S.C. Ecomet West S.R.L, S.C. Electro Sig Star S.R.L, S.C. Petroserv Conect S.R.L. și S.C. Grand Group CPS S.R.L.), la data faptelor, în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor:
a trei infracţiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, dare de mită, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată(6 acte materiale),

în stare de libertate, a inculpaţilor:

STÎNGĂ CRISTIAN-VALERIU, SECU VIRGIL, PĂUNA RĂZVAN – CONSTANTIN, JIGORIA CRISTIAN AUREL, DĂRĂU CĂLIN-OVIDIU, BOZGA FLORIN-LIVIU-MIHAI, STAN STELIAN, MIU GHEORGHE DANIEL, ILIE EUGEN, SĂICU DANIEL și IONAŞCU GABRIEL, șefi ai subunităților (depourile) S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., la data faptelor, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

RECHIZITORIUL ÎNTOCMIT DE PROCURORI:

La începutul anului 2014, inculpatul Protopopu Gabriel Telu, în calitate de director general adjunct, a pretins de la inculpatul Didilă George, foloase necuvenite, pentru a-și îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu. Aceste foloase au constat în sume de bani ce reprezentau un procent de 15 – 20% din valoarea totală (fără T.V.A.) a comenzilor care urmau să fie primite din partea subunităţilor societăţii feroviare aflate în subordinea funcţionarului public.

De precizat este faptul că, produsele furnizate de către omul de afaceri aveau preţuri cu mult supraevaluate.

De asemenea, în aceeaşi perioadă inculpatul Protopopu Gabriel Telu a acceptat promisiunea omului de afaceri de remitere a unor foloase necuvenite, constând în sume de bani ce reprezentau un procent de 20% din valoarea totală (fără T.V.A.) a comenzilor de furnizare piese ce urmau a fi primite din partea Depoului Cluj.

În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Protopopu Gabriel Telu a promis că îl va determina pe inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel să efectueze demersurile necesare pentru atribuirea unor astfel de comenzi uneia dintre societăţile comerciale utilizate de către inculpatul Didilă George, lucru care s-a și întâmplat ulterior.

Astfel, inculpatul Protopopu Gabriel Telu l-a determinat pe inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel să îi comunice omului de afaceri oferta unei societăţi comerciale concurente, care participa la o procedură de achiziţie desfăşurată de subunitatea feroviară și să îşi exercite în mod defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul efectuării demersurilor necesare pentru atribuirea directă a unei comenzi de furnizare a unor piese de locomotivă, către S.C. Petroserv Conect S.R.L.

Această societate, reprezentată în fapt de inculpatul Didilă George, nu îndeplinea condiţiile necesare pentru comercializarea unor astfel de produse, conform reglementărilor în domeniu siguranţei feroviare.

În continuare, urmare a acestei instigări, Depoul Cluj a efectuat plata în avans a pieselor de locomotivă comandate, iar ulterior, inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel şi-a îndeplinit defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul că a efectuat demersurile necesare pentru a fi modificate comenzile inițiale de piese, întrucât o mare parte din aceste produse nu puteau fi recepţionate din cauza lipsei certificărilor cerute de lege. Mai mult, acesta a întocmit două comenzi pentru furnizarea unor scule, chiar dacă în mod evident preţurile produselor de acest tip (scule) erau supraevaluate.

Ulterior primirii comenzilor şi efectuării în avans a plăţii produselor de către subunitatea feroviară, inculpatul Protopopu Gabriel Telu a primit suma de 10.000 lei de la inculpatul Didilă George în baza înţelegerii anterioare.
Pentru „ajutorul” acordat, inculpatul Cosmineanu Daniel Ninel a primit de la omul de afaceri suma de 2.000 de lei.

După numirea în funcţia de director a inculpatului Gavriș Teodor Alexandru, acesta şi-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, ca urmare a instigării inculpatului Didilă George, și l-a sprijinit pe acesta din urmă să obțină în mod fraudulos sume de bani de la S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. sub pretextul achiziționării unor bunuri.

De menționat este faptul că, achizițiile au fost realizate cu încălcarea dispozițiilor legale incidente referitoare la procedura de achiziţie, iar bunurile aveau preţurile supraevaluate.
Astfel, inculpatul Didilă George a stabilit cu inculpaţii Gavriş Teodor Alexandru şi Protopopu Gabriel Telu, ca S.C. Ecomet West S.R.L. să livreze, în cursul anului 2014, prin achiziţie directă, scule, dispozitive şi verificatoare către depourile aflate în subordinea inculpatului Gavriş Teodor Alexandru, fiecare comandă urmând să aibă o valoare de până la 20.000 lei, fără T.V.A., iar ritmul de atribuire a comenzilor şi de livrare a produselor urma să fie o dată la două-trei luni în cazul fiecărui depou.

În acest scop, inculpatul Didilă George i-a promis foloase necuvenite inculpatului Gavriş Teodor Alexandru, pentru ca acesta să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu, foloase constând în sume de bani ce reprezentau un procent de 15% din valoarea totală (fără T.V.A.), a comenzilor ce urmau să fie primite din partea subunităţilor societăţii feroviare.

Inculpatul Gavriş Teodor Alexandru a acceptat promisiunea omului de afaceri privind remiterea respectivelor foloase necuvenite și au stabilit împreună ca sumele de bani să fie remise de către acesta din urmă la final, după ce vor fi achitate de către S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. toate facturile aferente comenzilor.

Ulterior, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru a pretins un avans din sumele de bani promise de inculpatul Didilă George, astfel că a primit de la acesta suma de 35.000 de lei.

În urma instigării inculpatului Didilă George, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru și-a îndeplinit defectuos propriile atribuții de serviciu și i-a determinat pe subordonaţii săi, angajați ai S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., să îşi îndeplinească în mod defectuos propriile lor atribuţii de serviciu.

În acest sens, inculpatul Gavriș Teodor Alexandru i-a atras în activitatea infracțională pe inculpații Stîngă Cristian Valeriu, Jigoria Cristian Aurel, Stan Stelian, Miu Daniel, Ionaşcu Gabriel, Păuna Răzvan Constantin, Bozga Florin-Liviu-Mihai, Ilie Eugen, Săicu Daniel, Secu Virgil și Dărău Călin Ovidiu, care în calitate de șefi ai subunităților (depourile) S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A., au acceptat să comande produsele oferite de omul de afaceri și să plătească prețurile mult supraevaluate cerute de acesta.

Şefii celor unsprezece depouri, deşi erau conştienţi de faptul că nevoile urgente ale subunităţilor erau altele, au acceptat să atribuie, direct şi cu prioritate, comenzi de furnizare scule societăţilor reprezentate de inculpatul Didilă George, având reprezentarea faptului că preţurile practicate erau supraevaluate.

Concret, acest mecanism infracțional s-a desfășurat după cum urmează:
Potrivit unor dispoziţii interne ale conducerii societăţii feroviare, pentru buna desfăşurare a activităţii subunităţilor, conducătorii acestora puteau efectua în situaţii imprevizibile, achiziţii cu atribuire directă până în limita maximă a 20.000 lei (fără T.V.A.), aspect cunoscut de către inculpatul Gavriş Teodor Alexandru şi folosit de el în săvârşirea infracţiunilor, prin interpretarea cu rea-credinţă a prevederilor unei dispoziţii interne.

Deşi în Planul anual de achiziţii al societăţii feroviare cu capital de stat era menţionată expres achiziţia de scule la nivel central, funcţionarii publici şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu prin evitarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, aceştia nerecurgând la efectuarea unei licitaţii publice prin care la nivel centralizat să fie achiziţionate produsele respective, ci au procedat la fragmentarea achiziţiei, folosindu-se de prevederile acelei dispoziţiei interne, în condiţiile în care acestea nu erau incidente în cauză.

Astfel, deşi nu existau situaţii de urgenţă apărute ca urmare a unor cauze de imprevizibilitate, au fost achiziţionate de fiecare depou, prin achiziţie directă, scule de la societăţile reprezentate de către inculpatul Didilă George.
Chiar şi cu ocazia efectuării achiziţiei de scule în baza prevederilor dispoziției respective, funcţionarii publici cu atribuţii în acest sens şi-au îndeplinit în mod defectuos atribuţiile de serviciu, întrucât nu a fost efectuat un studiu de piaţă referitor la produsele ce urmau a fi comandate, în acest mod neputându-se considera că a fost respectat criteriul preţului cel mai scăzut.

În multe cazuri, ulterior înaintării unor comenzi către societatea care avea preţul cel mai scăzut dintre cele trei oferte primite de la structura centrală, necesarul de scule a fost mărit „artificial” la solicitarea inculpaţilor Gavriş Teodor Alexandru şi Didilă George şi astfel crescută valoarea comenzilor până spre limita maximă la care se puteau efectua achiziţii în baza acestei dispoziţii interne, respectiv 20.000 lei (fără T.V.A.).

Cele trei oferte primite de la structura centrală a societăţii feroviare şi pe baza cărora a fost ales furnizorul cu preţul cel mai scăzut, proveneau în realitate de la aceeaşi persoană şi nu de la trei societăţi comerciale distincte.

Paguba totală produsă S.N.T.F.C. – C.F.R. Călători S.A. de către inculpații anterior menţionaţi, în modalităţile descrise, este în cuantum de 205.415,24 (T.V.A. inclus), din care 174.814,56 lei (TVA inclus) în relaţiile comerciale cu S.C. Ecomet West S.R.L. şi 30.600,68 lei (TVA inclus) în relaţiile comerciale cu S.C. Petroserv Conect S.R.L., ambele firme fiind reprezentate în fapt de către inculpatul Didilă George.

În cauză, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților: Gavriş Teodor Alexandru, Protopopu Gabriel Telu, Cosmineanu Daniel Ninel, Dărău Călin-Ovidiu, Jigoria Cristian Aurel, Miu Gheorghe-Daniel, Păuna Răzvan Constantin, Săicu Daniel, Ilie Eugen, Secu Virgil, Stan Stelian și Stîngă Cristian-Valeriu.

De asemenea, a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 61.000 lei, ce aparţine inculpatului Didilă George.

Față de inculpații Bojin Titu și Mihoc Marcel, procurorii anticorupție au dispus disjungerea cauzei şi continuarea urmăririi penale într-un dosar distinct.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button