ARHIVA B365

Fiul realizatorului TV Sorin Ovidiu Bălan, trimis în judecată, pentru evaziune fiscală

Fiul realizatorului TV era administrator al firmei de pază ASG Security Logistic. 

„Compartimentul de Informare şi Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au finalizat urmărirea penală efectuată în cauza având ca obiect săvârşirea de către inculpaţii BĂLAN ALEXANDRU ION, BĂLAN MĂDĂLINA – GABRIELA şi BĂLAN EUFROSINA a infracţiunilor de „evaziune fiscală” şi respectiv de „complicitate la evaziune fiscală”.

Astfel, la data de 28 februarie 2014, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor sus – menţionaţi.

Probele administrate în cauză pe parcursul urmăririi penale au relevat următoarea situaţie de fapt:

În perioada 2009 – 2012, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpatul BĂLAN ALEXANDRU ION, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale care presta servicii de pază, a ascuns sursa impozabilă, prin primirea şi folosirea la muncă a unui număr de 1.105 persoane şi pe care le-a remunerat în următoarele condiţii:

– fie prin neîncheierea unor contracte individuale de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea societăţii (în speţă, 588 de persoane) şi, în consecinţă, inculpatul nu a înregistrat în evidenţa contabilă aceste contracte, nu a întocmit şi depus declaraţiile fiscale privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursa (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi respectiv contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.) – aferente sumelor plătite, în fapt, persoanelor folosite la muncă şi, în consecinţă, inculpatul s-a sustras în mod fraudulos de la plata acestor obligaţii fiscale – prejudiciind bugetul de stat cu cuantumul acestor impozite şi contribuţii ce ar fi trebuit declarate şi plătite în cazul în care prestarea muncii s-ar fi realizat în condiţii legale;

– fie prin încheierea formală a unor contracte de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea societăţii (în speţă, 305 persoane), care însă nu au fost raportate/declarate Inspectoratului Teritorial de Muncă, pentru luarea în evidenţă şi, în consecinţă, inculpatul nu a înregistrat în evidenţa contabilă aceste contracte, nu a întocmit şi depus declaraţiile fiscale privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursa (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi respectiv contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.) – aferente sumelor plătite, în fapt, persoanelor folosite la muncă, inculpatul sustrăgându-se în mod fraudulos de la plata acestor obligaţii fiscale şi prejudiciind bugetul de stat cu cuantumul acestor impozite şi contribuţii ce ar fi trebuit declarate şi plătite în cazul în care prestarea muncii s-ar fi realizat în condiţii legale;

– fie prin încheierea unor contracte individuale de muncă cu persoanele care au prestat muncă în favoarea societăţii (în speţă, 212 persoane), însă în cuprinsul acestora s-a înscris un salariu mult mai mic decât cel plătit, în realitate, persoanei remunerate, contracte care – în această configuraţie (nereală) – au fost raportate/declarate Inspectoratului Teritorial de Muncă şi înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii stând totodată la baza întocmirii şi depunerii declaraţiilor fiscale privind impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursa (CAS, CASS, şomaj şi impozit pe veniturile din salarii) şi respectiv contribuţiile angajatorului (CAS-angajator, CASS-angajator, şomaj angajator, fond de risc, fond de garantare etc.), precum şi la baza stabilirii şi plăţii (diminuate) acestor obligaţii fiscale – prejudiciindu-se bugetul de stat cu diferenţa dintre obligaţia fiscală (reală) aferentă sumelor efectiv plătite persoanelor folosite la muncă şi obligaţia fiscală (diminuată) aferentă cuantumului salariilor cuprinse în contractele individuale de muncă încheiate;

– în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu total în cuantum de 3.010.448 lei.

În vederea remunerării persoanelor primite şi folosite la muncă, cu încălcarea dispoziţiilor legale, pentru efectuarea serviciilor de pază a obiectivelor contractate în numele societăţii administrate şi a operării acestor plăţi prin casieria acestei societăţi, în perioada 2009 – 2012, inculpatul BĂLAN ALEXANDRU ION – cu complicitatea inculpatelor BĂLAN MĂDĂLINA GABRIELA şi BĂLAN EUFROSINA – a întocmit/emis şi înregistrat în mod succesiv în evidenţa contabilă a societăţii un număr de 1.737 facturi (fiecare cu valoare de cel mult 5.000 lei), în valoare totală de 6.811.860,05 lei, care atestau efectuarea unor operaţiuni fictive de achiziţie de la mai multe societăţi comerciale, sustrăgăndu-se totodată şi de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin deducerea fraudulosă a TVA-ului aferent operaţiunilor fictive de achiziţie şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 1.581.617,72 lei, reprezentând TVA.

În cauză, în vederea acoperirii prejudiciului cauzat bugetului de stat (în cuantum de peste 1.000.000 euro), procurorii au instituit măsuri asiguratorii cu privire la mai multe bunuri mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor şi părţii responsabile civilmente.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti”, informează Ministerul Public, într-un comunicat de presă remis B365.ro.

La începutul lunii iunie 2013, şefii unei firme de pază au fost percheziţionaţi fiind suspectaţi că încercau să păcălească statul referitor la plata impozitelor. Administratorul firmei de pază este Alexandru Ion Bălan, fiul realizatorului tv Sorin Ovidiu Bălan. Acesta figurează la Registrul Comerțului ca administrator al firmei ASG SECURITY LOGISTIC SRL, din Sectorul 3. Firma câștigase licitația pentru paza și protecția Gării de Nord, în februarie 2010, pentru o perioadă de doi ani, contra sumei de 900.000 lei, fara TVA. Bloggerul Toma Florin explica, în 2011, cum acționa firma în mod ilegal, în ceea ce privește angajările la negru. Detalii găsiţi aici.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button