Firmele mari şi mijlocii vor depune declaraţiile numai pe internet

de:
03 nov. 2010
0 Afișari
Firmele mari şi mijlocii vor depune declaraţiile numai pe internet

Potrivit ANAF, până cel târziu 25 noiembrie 2010, se vor transmite prin intermediul Sistemului Electronic Naţional (SEN) declaraţiile100- privind obligaţiile de plată la bugetul de stat,101- privind impozitul pe profit,102- privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale,120- privind accizele şi130-privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă.

Totodată, vor mai fi transmise prin SEN declaraţiile 300- decontul de taxă pe valoarea adăugată, 301-decontul special de taxă pe valoarea adăugată, 390 VIES-declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare şi 710-declaraţia rectificativă.

Declaraţiile menţionate se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Documentele trebuie semnate prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

„Pentru garantarea securităţii operaţiunilor electronice, titularii certificatelor calificate se vor înregistra conform Instrucţiunilor de utilizare a serviciului depunere declaraţii on-line publicate pe site-ul A.N.A.F., la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea Declaraţii electronice/înregistrare certificate digitale. Aceeaşi procedură se aplică şi în situaţia în care titularul certificatului calificat este desemnat sau împuternicit de către mai mulţi contribuabili pentru semnarea declaraţiilor fiscale. ANAF încurajează persoanele care nu se încadrează în categoria contribuabililor mari sau mijlocii să utilizeze mijlocul electronic de depunere a declaraţiilor fiscale ca metodă alternativă de declarare”, se precizează în comunicatul ANAF.

Lista furnizorilor de certificate digitale calificate, acreditaţi în prezent, se găseşte pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (www.mcsi.ro), la secţiunea Registrul furnizorilor de servicii de certificare. Societăţile care oferă astfel de servicii sunt SC Certsign SRL, SC Digisign SA şi SC Trans Speed SRL. Procedurile de obţinere a certificatelor digitale sunt publicate pe site-urile furnizorilor.

Cookies