ARHIVA B365

Firmele care Nu şi-au plătit taxele şi impozitele locale vor fi SCUTITE de majorările de întârziere

FACILITĂŢI FISCALE 2019. Potrivit proiectului de hotărâre de Consiliu Local Sector 2, schema de ajutor de minimis se aprobă în vederea acordării de facilităţi fiscale constând în ANULAREA accesoriilor aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 decembrie 2018, dacă obligaţiile principale se achită până la 15 decembrie 2019, persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Sectorului 2. 

FACILITĂŢI FISCALE 2019. „Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Ajutor de minimis pentru stimularea mediului economic şi diminuarea arieratelor bugetare în Sectorul 2 al municipiului Bucureşti, în vederea anulării majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului locall al Sectorului 2”, se precizează în proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 2 supus dezbaterii publice pe site-ul administraţiei locale. 

FACILITĂŢI FISCALE 2019. Persoanele interesate pot transmite, în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, Serviciul registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de email corina.duinea@ps2.ro până la data de 07.10.2019, persoana responsabilă fiind Trancioveanu Andrei tel. 021.209.62.23. 

FACILITĂŢI FISCALE 2019. DOCUMENTUL INTEGRAL privind acordarea facilităţilor fiscale poate fi consultat aici. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button