ARHIVA B365

Firma de exercițiu: azi virtual, mâine real

Firma de exercițiu oferă elevilor șansa de a se familiariza cu activitătile specifice unei firme reale, întrucât simulează perfect operațiunile și procesele economice specifice mediului de afaceri. Cum funcționează? Pentru primul nivel, activitătile economice ale firmei de exercițiu sunt simulate de către un profesor, inclusiv prezentarea modului de interacțiune cu clienții, cu fiscul, cu băncile sau furnizorii. In nivelul următor, firma de exercițiu este înscrisă în Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu și poate stabili relații de afaceri cu firmele de pe piața natională a firmelor de exercițiu. Mai mult, firma de exercițiu poate deschide și un cont bancar la banca firmelor de exercițiu pentru efectuarea decontărilor. Pe lângă operațiunile curente ale unei firme, se organizează și prezentări ale firmei de exercițiu. In sfârșit, în ultimul și cel mai avansat nivel, firma de exercițiu realizează contacte cu firme din străinătate, derulează operațiuni în limbi străine, iar elevii pot fi înregistrați ca și colaboratori/ salariați.

Firma de exercițiu permite elevilor să dezvolte competențe și atitudini necesare unui intreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luarea de decizii, asumarea responsabilitătii, lucrul în echipă, initiativă, perseverentă, auto-organizare și auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor va facilita tranziția absolvenților de la scoală la viața activă, crescând gradului de inserție al acestora pe piață muncii. Mai mult, competențele obținute în cadrul firmei de exercițiu vor reduce perioada de acomodare la primul loc de muncă și vor contribui la creșterea numărului de inițiative antreprenoriale ale tinerilor.
„FIRMA DE EXERCIȚIU – un prim pas în construirea propriei cariere!” este un Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Persoană de contact: Iuliana Postaru, Coordonator proiect – Asociația Patronatul Tinerilor întreprinzători din România, office@ptir.ro


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button