Facem un cartier? ANAF scoate la licitație 6 terenuri ale Elenei Udrea. Sunt în București, la doi pași de stația de metrou Străulești

27 oct. 2022
19770 afișări
Facem un cartier? ANAF scoate la licitație 6 terenuri ale Elenei Udrea. Sunt în București, la doi pași de stația de metrou Străulești
Facem un cartier? ANAF scoate la licitație 6 terenuri ale Elenei Udrea. Sunt în București, la doi pași de stația de metrou Străulești

ANAF scoate la licitaţie şase terenuri din sectorul 1 ale Elenei Udrea, terenuri care se află în Sectorul 1 din București și asupra cărora mai multe instanțe au pus sechestru.

Cele 6 terenuri ale Elenei Udrea scoase la licitație de ANAF

Este vorba despre 5 terenuri de aproape 900 de mp și un al șaselea mai ”mititel”, de aproximativ 600 de mp. Toate sunt terenuri intravilane, toate se află pe stada Constantin Godeanu din București – peste drum de o unitate militară și aproape de stația de metrou Străulești.

Ne facem cartier? ANAF scoate la licitație 6 terenuri ale Elenei Udrea. Sunt în București, la doi pași de stația de metrou Străulești
Strada Godeanu, București,unde se află cele 6 terenuri ale Elenei Udrea pe care ANAF le scoate la licitație | sursa foto: Google Street View

ANAF anunță că licitaţia porneşte de la aproximativ  3 milioane de lei fără TVA. Aceste șase terenuri alcătuiesc doar un prim lot. 

ANAF a mai scos la licitaţie şi maşinile Elenei Udrea şi urmează să fie licitate şi terenurile pe care Elena Udrea le deține în localitatea Nana, din judeţul Călăraşi. 

Condiții de participare la licitația pentru terenurile Elenei Udrea

ANAF anunță că, pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la registratura AJFP Ilfov din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp B,sector 3, București, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii degaranţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectuaîn contul IBAN RO47TREZ700500530X011727, beneficiar Direcţia Generală Regionalăa Finanţelor Publice București, cod de identificare fiscală 4193117, deschis la Trezoreria Municipiului București;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cookies