Expoziţie dedicată lui Nicolae Iorga şi monografie „Carol al II-lea” în cinci volume, prezentate la Academia Română

11 iun. 2021
116 afișări
Expoziţie dedicată lui Nicolae Iorga şi monografie

Academia Română găzduiește începând de marți o expoziţie dedicată lui Nicolae Iorga şi monografie "Carol al II-lea" în cinci volume.

Pagini de manuscris din studiile elaborate de Nicolae Iorga, fragmente de discursuri, corespondenţa cu personalităţi culturale şi politice ale epocii, vor fi expuse, de marţi, ora 11.00, la Sala „Theodor Pallady” la Biblioteca Academiei Române, cu ocazia vernisajului „Nicolae Iorga – 150 de ani de la naştere”.

Acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, va evoca prestigioasa activitate a istoricului Nicolae Iorga, dedicată culturii române.

Expoziţia, concepută de Cabinetul de Manuscrise, Carte Rară şi de Cabinetul de Stampe, Fotografie, Hărţi, aduce în atenţia publicului pagini de manuscris din studiile elaborate de Nicolae Iorga, fragmente de discursuri, corespondenţa cu personalităţi culturale şi politice ale epocii, pasaje din scrierile dramatice, articole referitoare la evoluţia societăţii româneşti, relevând calităţile de enciclopedist ale istoricului.

Nicolae Iorga, membru titular al Academiei Române

Fotografiile de grup şi de familie, volumele de scrieri, medaliile şi obiectele personale expuse, provenind din fondul Bibliotecii Academiei Române şi din patrimoniul Muzeului Naţional al Literaturii Române, oferă repere esenţiale asupra preocupărilor de excepţie ale omului de cultură.

Istoricul Nicolae Iorga (1871-1940), membru titular al Academiei Române şi preşedinte al Secţiunii de Istorie (1924-1927), este o figură emblematică a vieţii româneşti din secolul XX. Teoretician al istoriei, medievist de prestigiu, promotor al istoriografiei şi al studiilor sud-est europene, traducător, scriitor, jurnalist, diplomat şi om politic, Iorga a contribuit în mod decisiv la consolidarea unităţii culturale a românilor din toate teritoriile.

Expoziţia va fi deschisă în perioada 15-25 iunie şi poate fi vizitată zilnic, între orele 10.00-15.00, cu respectarea tuturor normelor sanitare aflate în vigoare.

Monografie în cinci volume

Tot marţi, de la ora 12.00, va fi lansată monografia „Carol al II-lea al României. Un rege controversat“, amplă lucrare, în cinci volume şi peste 2.000 de pagini, realizată de istoricul Narcis Dorin Ion, director general al Muzeului Naţional Peleş. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ din Calea Victoriei 125.

Cele cinci volume, apărute într-o elegantă viziune grafică, ca urmare a peste 25 de ani de cercetare ştiinţifică minuţioasă în arhive şi în biblioteci, un proiect ambiţios ce reuşeşte să ofere o perspectivă integratoare asupra vieţii şi activităţii regelui Carol al II-lea, abordând atât temele larg cunoscute şi luminând, mai ales, acele zone ocultate sau ocolite până acum de studiul istoric.

Potrivit Academiei, autorul nu se fereşte să trateze niciunul dintre elementele controversate ale prezenţei publice a principelui şi viitorului rege Carol al II-lea, dar prezintă obiectiv şi documentat aspectele benefice ale activităţii sale politice şi culturale. Sunt reliefate implicarea concretă în actul de guvernare, anvergura culturală a regelui, dorinţa sa sinceră de modernizare a ţării, înţelegerea lucidă şi profundă a contextului geopolitic.

Definită de autorul ei drept album monografic, lucrarea este, de fapt, un impresionant studiu biografic, nu doar prin dimensiunile sale, cât mai ales prin vastitatea şi diversitatea  documentaţiei, care reconstituie itinerariile unei vieţi princiare şi regale ce nu poate fi înţeleasă decât prin integrarea şi evaluarea într-un cadru mai larg, românesc şi european. Astfel, monumentala lucrare a istoricului Narcis Dorin Ion constituie şi o excelentă frescă a României interbelice, cu deosebire a perioadei de domnie a regelui Carol al II-lea, epocă tumultuoasă şi dificilă pe întregul continent.

Cookies