ARHIVA B365

EXCLUSIV Legea Capitalei, varianta Udrea: 6 sectoare, 6 viceprimari şi uninominal

B365.ro vă prezintă principalele modificări pe care proiectul de lege asumat de Elena Udrea le aduce în ceea ce priveşte împărţirea administrativ-teritorială a Capitalei.

Sectoarele

-îşi păstrează denumirile de „sectoare”

-sunt în număr de şase

-sunt subdiviziuni-administrativ teritoriale, fără personalitate juridică

-sunt conduse de viceprimari ai Bucureştiului, subordonaţi Primarului General

-graniţele sectoarelor vor fi stabilite printr-o anexă la lege, în condiţiile în care actuala lor împărţire datează din 1979

Consiliul Municipiului Bucureşti

-este compus din 55 de consilieri.

-consilierii sunt aleşi prin vot uninominal

-aprobă  bugetul general, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare

-aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; stabileşte impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;

– aprobă  bugetele sectoarelor, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare de la nivelul sectoarelor; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar de la nivelul sectoarelor

-aprobă planurile urbanistice generale, zonale şi de detaliu ale municipiului Bucureşti

-numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

-Hotărârile Consiliului Municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru viceprimarii municipiului Bucureşti.

Primarul Capitalei

-este ales prin vot direct, de către cetăţenii Bucureştiului, pentru un mandat de patru ani

-este ordonator principal de credit

-îi are în subordinea sa pe viceprimari

-este responsabil de serviciile de educaţie, infrastructură, protecţia copilului, sănătate, cultură, sport şi turism, ordine publică, mediu, dezvoltare urbană, evidenşa populaţiei, stare civilă

CONSULTĂ AICI PROIECTUL LEGII CAPITALEI

Primarii de sector

-noua lor funcţie va fi de viceprimar

-vor fi subordonaţi primarului general

-ar urma să fie aleşi de Consiliul Muncipiului Bucureşti, pe o perioadă de patru ani, prin votul majorităţii, din rândul consilierilor municipali

– îşi păstrează statutul de consilier, pe durata mandatului de viceprimar, fără indemnizaşîie de consilier

-pot fi schimbaţi din funcţie de Consiliul Municipiului Bucureşti, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea formaţiunilor politice care i-au susţinut

– gestionează bugetul local aprobat pentru sector de Consiliul Municipiului Bucureşti;

-eliberează autorizaţii de construire pentru construcţii conform reglementărilor urbanistice aprobate de Consiliul Municipiului Bucuresti;

– atribuie locuinţe din fondul de locuinţe sociale care le sunt puse la dispoziţie de Consiliul Municipiului Bucureşti pe baza criteriilor stabilite de acesta.

-în cazul în care primarul general lipseşte mai mult de trei zile din localitate, unul dintre viceprimari îi ia locul, în urma votului secret din consiliu, aceeaşi situaţie fiind valabilă şi în cazul în care funcţia de primar devine vacantă

CONSULTĂ AICI PROIECTUL LEGII CAPITALEI

Preşedintele Consiliului Muncipiului Bucureşti

-consiliul alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 4 ani, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.

-preşedintele poate propune suplimentarea ordinii de zi după consultarea liderilor de grup, la iniţiativa proprie sau la cererea grupurilor politice respective.

-preşedintele Consiliului poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor, prin votul majorităţii consilierilor în funcţie.

Secretarul general al Muncipiului Bucureşti şi secretarii sectoarelor

-Secretarul General al Municipiului Bucureşti este înalt funcţionar public, care se se bucură de stabilitate în funcţie.

-secretarii sectoarelor sunt subordonaţi Secretarului General al municipiului Bucureşti.

-Secretarul General şi secretarii de sector nu pot fi membrii ai  unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.

-Secretarul General şi secretarii de sector nu pot fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, cu viceprimarii, sau cu consilierii alesi sub sancţiunea eliberării din funcţie.

-avizează dispoziţiile primarului şi viceprimarilor, hotărârile Consiliului Municipiului Bucureşti

Intră miercuri, de la ora 12.00, pe Realitatea.Net/videochat, pentru a-i adresa întrebări Elenei Udrea despre legea Capitalei.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button