SMART CITY

EXAMEN DEFINITIVAT.Pricopie:Proba scrisă a examenului de definitivat va fi susținută pe 9 iulie 2015

EXAMEN DEFINITIVAT. Conform calendarului aprobat de MEN, până la 21 noiembrie 2014 candidații se vor înscrie la unitățile de învățământ și vor transmite dosarele de înscriere la inspectoratul școlar, iar până pe 5 iunie 2015 vor fi efectuate inspecțiile la clasă.

DEFINITIVAT 2015. Contestațiile vor fi depuse în zilele de 14 și 15 iulie 2015, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 18 iulie.

EXAMEN DEFINITIVAT 2015. „Examenul constă în: susținerea a cel puțin două inspecții speciale la clasă, o probă scrisă. Examenul se susține în limba română. Cadrele didactice care predau la clase cu predare integrală în limbile minorităților naționale pot susține probele examenului în limba de predare a disciplinei. Proba scrisă se susține pe baza subiectelor elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, în concordanță cu programele specifice pentru examen aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, valabile pentru sesiunea respectivă”, prevede metodologia în vigoare.

EXAMEN DEFINITIVAT. Totodată, examenul se organizează distinct pentru fiecare funcție didactică de predare, pe discipline sau pe specialități, în conformitate cu Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ.

EXAMEN DEFINITIVAT. Metodologia prevede că definitivarea în învățământ poate fi obținută la una dintre specialitățile înscrise pe diploma/diplomele pe care candidatul o/le deține sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în vigoare în anul școlar respectiv, scrie Agerpres.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button