SMART CITY

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, clasa a IV-a. SUBIECTE EVALUAREA NAȚIONALĂ LIMBA ROMÂNĂ CLASA A IV-A

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. Copiii care anul acesta termină şcoala primară vor susţine astăzi testul la Limba Română, care este şi prima probă din cadrul Evaluării, urmând ca mâine să fie testaţi la Matematică şi joi la limba maternă, potrivit realitatea.net.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ: Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. LIMBA ROMÂNĂ, VARIANTA 1. 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. LIMBA ROMÂNĂ, VARIANTA 2. 

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ: Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și evaluarea competențelor de matematică.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a.

Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează/ nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.

Testele vor fi cu subiect unic, dar pe două numere astfel încât cei care stau în aceeaşi bancă să nu fie tentaţi să copieze unul de la altul. Durata examenelor va fi de o oră, iar notele obţinute nu vor fi trecute în catalog, ci vor fi discutate cu fiecare părinte în parte.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. SUBIECTE LIMBA ROMÂNĂ: Pasul următor este ca învăţătorul să folosească aceste rezultate pentru a elabora planuri individualizate de învăţare în cazul elevilor unde se constată anumite lacune.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2015, CLASA A IV-A. Ministerul Educaţiei organizează, pentru al doilea an, Evaluarea Naţională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button