SMART CITY

EVALUAREA NAŢIONALĂ 2013: Ce SUBIECTE au avut elevii la Limba Română şi BAREMUL de corectare

Subiectele în format electronic la limba şi literatura română la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2013 pot fi descărcate de aiciiar baremul de corectare poate fi descărcat de aici

La subiectul 1, elevii au primit un fragment din Alexandru Vlahuţă – „Din durerile lumii”, pornind de la care au avut de îndeplinit mai multe cerinţe.

Prima dintre acestea a constat în găsirea de antonime pentru cuvintele „sărac”, „mari” şi „bucurie”. Apoi, elevii au trebuit să explice rolul virgulei în secvenţa de text „cu inima plină de dor, de bucurie şi de nerăbdare”.
Cerinţa a treia a constatat în transcrierea din text a două cuvinte sau grupuri de cuvinte care se referă la timpul în care se petrece acţiunea, informează realitatea.net. 

La a patra cerinţă, elevii au avut de menţionat două trăsături ale genului epic prezente în text, iar apoi au trebuit să prezinte în trei-cinci rânduri semnificaţia unei secvenţe din text. Tot la subiectul 1, elevilor li s-a cerut să redacteze o compunere de 15-25 de rânduri în care să evidenţieze trăsăturile unui personaj din fragmentul dat.
La al doilea subiect, cerinţele au avut ca punct de plecare un text de 12 rânduri de pe site-ul www.eucitesc.ro.
Cerinţele au presupus, printre altele, formularea unor enunţuri legate de acest text, menţionarea valorii morfologice a unor cuvinte şi a funcţiei sintactice a altora şi construirea unei fraze alcătuite din două propoziţi dintre care una să fie o predicativă introdusă prin adverbul relativ „cum”.

Subiectul 2 a avut şi o cerinţă constând în redactarea unei compuneri de 10-15 rânduri în care să se prezinte o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unui concurs.

Peste 190.000 de elevi de clasa a VIII-a susţin marţi, sub supraveghere video, proba de limba română din cadrul evaluării naţionale – examen ale cărui note vor conta la admitere în liceu. Subiectele de la evaluarea naţională sunt elaborate de către Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare (CNEE).

Proba de limba română, care este scrisă, a început la ora 9.00, după extragerea plicului cu varianta de subiecte, şi are durata de două ore.

Sălile în care se susţine examenul au fost, în prealabil, adaptate astfel încât elevii să fie aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică. Pe uşa fiecărei săli a fost afişată lista nominală cu elevii, dar şi avertismentul prin care se anunţă că este strict interzis accesul cu materiale ajutătoare, mijloace electronice de calcul sau de comunicare.
Evaluarea lucrărilor este făcută de către doi profesori din unitatea respectivă de învăţământ, de regulă unitate şcolară cu personalitate juridică. În cazul în care nu există câte doi profesori la disciplinele la care se susţine evaluarea naţională, va fi solicitat un cadru didactic din cea mai apropiată unitate de învăţământ.

Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire şi o trece pe lucrare. În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori.

Anul trecut, proba de limba română din cadrul evaluării a generat un veritabil scandal public din cauza unui subiect la care elevii au trebuit să spună felul propoziţiei subordonate (atributivă, predicatică sau subiectivă) din fraza „Ceea ce mă jenează este dificultatea răsfoirii”. Această cerinţă a împărţit elevii şi părinţii în două tabere, unii susţinând că răspunsul corect este propoziţie subiectivă, iar ceilalţi, predicativă.

Examenul de evaluare naţională la clasa a VIII-a va continua miercuri, 26 iunie, cu proba la limba şi literatura maternă, şi joi, 27 iunie, cu proba de matematică. Afişarea rezultatelor este programată sâmbătă, 29 iunie (până la ora 16.00). În aceeaşi zi, în intervalul 16.00 – 20.00, pot fi depuse contestaţiile, care vor fi soluţionate în zilele de 30 iunie, 1 şi 2 iulie. Rezultatele finale, după contestaţii, vor fi afişate în 3 iulie. Media de admitere în liceu va fi calculată ca medie artimetică dintre media notelor de la evaluare şi media generală a anilor de gimnaziu.

Anul acesta examenul se desfăşoară după aceleaşi reguli ca şi în anii trecuţi, iar durata fiecărei probe este de 120 de minute. Subiectele de la EVALUARE NAŢIONALĂ 2013 sunt elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. Notele obţinute de elevi la examen se vor lua în considerare la ADMITEREA LA LICEU pentru care repartizarea computerizată se va face pe 16 iulie, când computerul de la Ministerul Educaţiei îi va repartiza electronic pe elevi.

Elevii vor intra în sală la 8.30, înainte cu 30 de minute înainte de începerea examenului.Proba scrisă de la LIMBA ROMÂNĂ de la EVALUARE NAŢIONALĂ 2013 începe la ora 9:00, când se deschid plicurile sigilate care conţin varianta de subiecte multiplicată, în fiecare sală în care se susţine proba.

În Capitală, există 198 de centre de examen, 28 de centre de evaluare şi un singur centru unde se pot depune contestaţiile. „Avem opt elevi care sunt în spital, dar ei vor da examen în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi elevi, în camere supravegheate video. În total, sunt 52 de cazuri speciale, şi aici mă refer inclusiv la elevii cu probleme de vedere”, a spus Marian Banu, inspector de imagine la Inspectoratul Bucureşti, citat de gandul.info.

În total, în centrele de examinare din Bucureşti sunt înscrişi la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2013 un număr de 11.562 de elevi, dintre care 210 provin de la şcolile particulare.

Elevii vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase. Pe uşa fiecarei săli de examen se găseşte lista nominală cu elevii repartizaţi în acea sală. Dacă elevii care intră în sală cu materiale ajutătoare sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare sunt eliminaţi din examen şi li se acordă nota 1, indiferent dacă au copiat sau nu.

Elevii vor avea la dispoziţie două ore ca să rezolve cerinţele celor două subiecte. Primul subiect conţine cerinţe de gramatică şi o compunere de 15-20 de rânduri în care trebuie să argumenteze apartenenţa textului la un gen literar, iar al doilea presupune un text nonficţional şi un text argumentativ de 10-15 rânduri pe o temă dată, informează rtv.net. 

Vezi aici modelul de SUBIECT la limba română şi BAREMUL DE CORECTARE. 


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button