SMART CITY

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: MODELE DE SUBIECTE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: MODELE DE SUBIECTE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE. 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: PROBA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.

Sălile în care se susţin evaluările naţionale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod curent.

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: PROBA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE. Durata alocată rezolvării subiectelor este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN VI.

Testele vor fi evaluate în cadrul unităţilor de învăţământ de cadrele didactice care predau în respectivele şcoli. În cazul în care numărul de cadre didactice dintr-o unitate de învăţământ este insuficient, preşedintele Comisiei de organizare şi de administrare a evaluărilor din respectiva unitate de învăţământ are obligaţia să solicite comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti nominalizarea unor cadre didactice din alte şcoli. Înainte de începerea procesului de evaluare, preşedintele din centrul de evaluare are obligaţia de a asigura o sesiune de instruire pentru evaluatori.

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: PROBA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE. Fiecare test este evaluat de două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.

Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.
EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A, marţi 24 mai 2016: PROBA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE. Rezultatele obţinute nu se înregistrează în catalogul clasei, fiind valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare şi prin informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button