SMART CITY

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Elevii încep evaluarea cu proba la limba română şi limbă modernă

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2015. Fiecare evaluare durează 60 de minute şi pe baza rezultatelor obţinute de elevi la această evaluare, profesorii, părinţii şi copiii vor avea o primă discuţie referitoare la tipul de liceu pentru care elevul are competenţe, abilităţi, înclinaţii, cunoştinţe, date native şi înclinare firească. Elevul poate fi orientat în acest fel spre o şcoală profesională, liceu teoretic sau tehnologic.

Profesorii sunt obligaţi ca, în urma rezultatelor, să realizeze pentru fiecare elev la care a identificat probleme – un plan de învăţare.

Subiectele vor fi împărţite de către un profesor care nu predă la clasa respectivă şi acesta este asistat de un alt profesor, care de asemenea nu are ore la elevii evaluaţi.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A. Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Rezultatele individuale obținute nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că a fost lansat în dezbatere publică proiectul premergător legii educației, care, la fel ca legea familiei, arată el, trebuie să fie rezultatul unei dezbateri profunde, profesioniste și transparente.

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA A VI-A 2015. Elevii de clasa a VIII-a care fac parte din loturile pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale vor susţine Evaluarea Naţională 2015 în cadrul unei sesiuni speciale, în perioada 8-11 iunie 2015. Pe data de 12 iunie 2015 se vor afişa rezultatele finale după contestaţii.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Calendar EVALUARE NAŢIONALĂ 2015:

13 iunie 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15-17 iunie 2015 Înscrierea la Evaluarea Națională
22 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba scrisă
23 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba scrisă
24 iunie 2015 Matematică – proba scrisă
26 iunie 2015 Afișarea rezultatelor (până la ora 16.00)
26 iunie 2015 Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 20.00)
27 – 29 iunie 2015 Rezolvarea contestațiilor
30 iunie 2015 Afișarea rezultatelor finale după contestații

Candidații la Evaluarea Naționala nu au voie sa intre in sălile de examen cu „ghiozdane, rucsacuri, sacose, poșete si altele asemenea, candidații având obligația de a lasă obiectele menționate in sala de depozitare a obiectelor personale stabilita de comisia din unitatea de învățământ in acest scop”. Elevii ce refuza depozitarea acestor obiecte nu vor fi primiți in examen.

Li se interzice candidaților la Evaluarea Naționala sa aibă, in sălile de examen, asupra lor, „in obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, in penare si altele asemenea sau in băncile in care sunt așezați in sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cârti, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor”.

Absolvenții de clasa a VIII-a nu au voie sa intre in examen nici cu telefoane mobile, caști audio sau cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare ce „permite conectarea la internet/la rețele de socializare, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare intre candidați sau cu exteriorul”.

In timpul examenului, elevii nu au voie sa vorbească intre ei, sa copieze, sa transmită foi sau materiale care permit copiatul sau sa schimbe intre ei foi din lucrare, ciorne, notițe.

Elevii care nu respecta regulile de mai sus vor fi eliminați din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit sau au transmis materialele interzise.

Absolvenții eliminați de la o proba pentru frauda sau tentativa de frauda primesc nota 1 pe lucrarea scrisa respectiva, scrie romaniatv.net.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015. Elevii majori si părinții elevilor minori pot cere comisiei de examen sa vadă lucrarea proprie numai după afișarea rezultatelor finale după contestații. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie sa fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal, se arata in ordin. Acesta prevede ca solicitarea de vizualizare a lucrării de examen nu poate conduce la reevaluarea si/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button