SMART CITY

EVALUARE NATIONALĂ 2014: SUBIECTE si BAREM la Limba și Literatura Română

EVALUARE NATIONALĂ 2014: Luni, 23 iunie, absolvenții de clasa a VIII-a au susținut proba la Limba și Literatura Română a examenul de Evaluare Națională. Iată subiectele alese de Ministerul Educației pentru această probă:

 

AICI SUBIECTELE!

AICI BAREMUL!

Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I (42 de puncte)
A. 1. câte 2 puncte pentru notarea oricărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor
subliniate (de exemplu: fiindcă – deoarece, căci; cer – pretind, solicit; liniștit – calm, stăpânit)
3x2p=6 puncte

2. explicarea rolului virgulei în secvența dată (izolează o construcție în cazul vocativ de restul
enunțului) 6 puncte

3. câte 3 puncte pentru precizarea măsurii primelor două versuri ale poeziei (6 silabe; 4 silabe)
2x3p=6 puncte

Baremul de corectare la proba de Limba și Literatura Română va fi publicat de Ministerul Educației pe site-ul edu.ro la ora 15:00 și va fi prezentat de B365.ro, AICI.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button