ȘTIRI

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 2014

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

Anul trecut, 75,89% dintre elevi au obtinut note peste 5, pe fondul acuzelor ca subiectele au fost mult mai usoare decat in anii precedenti.

Calendar Evaluarea Nationala 2014
13 iunie Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
16 – 18 iunie Inscrierea la Evaluarea Nationala
23 iunie Limba si literatura romana – proba scrisa
24 iunie Limba si literatura materna – proba scrisa
25 iunie Matematica – proba scrisa
27 iunie Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00)
27 iunie Depunerea contestatiilor (orele 16:00 – 20:00)
28 iunie – 30 iunie Rezolvarea contestatiilor
1 iulie Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii

Metodologia de organizare si desfasurare a Evaluarii Nationale 2014

Acesta este al treilea an in care elevii vor sustine examenele Evaluarii Nationale in sali supravegheate video. Potrivit ordinului de ministru privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014, anul acesta vor fi „camere functionale de supraveghere video” in salile de examen, dar si in salile in care se descarca si se multiplica subiectele, precum si in salile in care se preiau, se evalueaza si se depoziteaza lucrarile scrise.

Evaluarea Nationala se desfasoara, anual, intr-o singura sesiune. Atat candidatii proveniti din invatamantul de stat, cat si cei din invatamantul particular au dreptul sa sustina Evaluarea Nationala fara taxa. Fiecare examen din cadrul evaluarii nationale are o limita de timp de 120 de minute.

Disciplinele la care absolventii de clasa a VIII-a sustin examene in cadrul Evaluarii Nationale sunt urmatoarele:
a) Limba si literatura romana;
b) Limba si literatura materna – pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna;
c) Matematica.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

Subiectele pentru Evaluarea Nationala sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, in subordinea Ministerului Educatiei. Potrivit metodologiei, subiectele de examen trebuie „sa fie formulate clar, precis si in stricta concordanta cu programele pentru Evaluarea Nationala”, sa aiba un nivel mediu de dificultate si sa permita rezolvarea lor in 120 de minute.

In salile de examen, elevii sunt asezati cate unul in banca, in ordine alfabetica. Pe usa fiecarei sali de examen va fi afisata lista cu numele elevilor repartizati in sala respectiva, precum si avertismentul ca intrarea in examen cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de frauda atrag eliminarea din sala si acordarea notei 1 la lucrarea respectiva.

Examenele scrise pentru Evaluarea Nationala incep la ora 9:00, moment in care se deschid plicurile sigilate care contin varianta de subiecte multiplicata, in fiecare sala in care se sustine examenul. Accesul elevilor in sali este permis, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei, respectiv pana la ora 8.30, in fiecare zi in care se desfasoara probele scrise.

Supravegherea este asigurata, pentru fiecare sala, de doi asistenti, cadre didactice de alta specializare decat cea corespunzatoare disciplinei la care se sustine proba.

Fiecare elev primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate este lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata.

Colturile lucrarilor sunt lipite numai dupa ce elevii au inceput sa scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Elevii primesc atatea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii cate le sunt necesare. Acestia completeaza, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, in coltul care urmeaza sa fie lipit. Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toti elevii din unitatea de invatamant.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

Durata fiecarui examen este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de catre fiecare elev.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra in sala si niciun elev nu poate parasi sala, decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Elevii care nu se afla in sala in momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai sustine Evaluarea Nationala in sesiunea respectiva. In cazuri exceptionale, daca un elev se simte rau si solicita parasirea temporara a salii, el este insotit de unul dintre asistenti, pana la inapoierea in sala de clasa. In aceasta situatie, timpul alocat rezolvarii subiectelor nu va fi prelungit.

Pentru rezolvarea subiectelor de examen, elevii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru proba de la disciplina Matematica, elevii pot sa utilizeze instrumente de desen. Se interzice folosirea, in timpul probelor, a mijloacelor de calcul. Se folosesc numai colile distribuite de catre asistenti.

Elevii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii elevi, din diferite motive – corectari numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere – doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc, mentionandu-se pe ele „Anulat” si se semneaza de catre cei doi asistenti.

In timpul desfasurarii Evaluarii Nationale, asistentii nu au voie sa le dea elevilor nicio indicatie referitoare la rezolvarea subiectelor, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectele. De asemenea, nu permit nici unei alte persoane sa dea candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor, sa furnizeze acestora materiale care contin rezolvarea partiala sau integrala a subiectelor. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere, se arata in metodologie.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

Elevilor li se interzice sa intre in clasa cu orice fel de lucrari: manuale, dictionare, notite, insemnari etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice instrument electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. In cazul in care elevii nu respecta aceste dispozitii metodologice, vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu, si vor fi notati cu nota 1. In situatia in care frauda este dovedita dupa evaluarea lucrarii, nota obtinuta prin frauda se anuleaza si se inlocuieste cu nota 1.

Metodologia mai prevede ca asistentii nu le permit elevilor sa comunice in niciun fel intre ei sau cu exteriorul si nici sa schimbe intre ei lucrarile sau ciornele.

Dupa ce isi incheie lucrarile, elevii numeroteaza foile sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, elevii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor 120 de minute acordate, elevii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Trei elevi raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

In cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen. Candidatii aflati in aceasta situatie nu vor fi notati la lucrarea respectiva, nu vor mai putea participa la probele urmatoare, vor fi mentionati in lista finala ca „eliminati” si nu li se va incheia media la Evaluarea Nationala.

Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in unitatea de invatamant.

Evaluarea lucrarilor de examen se efectueaza de catre doi profesori evaluatori, care lucreaza, in mod obligatoriu, in sali separate, stabilite de presedintele comisiei, se arata in metodologie.

Evaluarea lucrarilor se face cu respectarea stricta a baremului unic de evaluare si de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordandu-se 90 de puncte pentru raspunsurile corecte si complete si 10 puncte din oficiu. Dupa evaluare, fiecare profesor stabileste nota prin impartirea la 10 a punctajului obtinut de elev, fara rotunjire, si o trece pe lucrare.

In cazul in care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeaza si se trece pe lucrare nota finala, calculata ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor acordate de cei doi profesori evaluatori. Aceasta nota este cea care se va lua in calcul pentru media de admitere in clasa a IX-a.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014: Reguli pentru rezolvarea SUBIECTELOR DE LA EVALUARE NAȚIONALĂ 2014

In cazul in care diferenta intre notele acordate de catre cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectata de alti doi profesori evaluatori, stabiliti de presedintele comisiei, iar nota acordata de acestia va fi nota finala. Nota finala se trece pe lucrare si se semneaza de presedintele comisiei din centrul zonal de evaluare.

Metodologia prevede ca se interzice cu desavarsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau banesti de la elevi, de la parintii acestora sau de la orice persoana care are rude in randul elevilor, fonduri care au ca destinatie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de invatamant sau din centrele zonale de evaluare.

Parintii elevilor care sustin examenele pot cere comisiei judetene de organizare a Evaluarii Nationale sa vada lucrarea de examen a propriului copil, dar numai dupa afisarea rezultatelor finale dupa contestatii. La vizualizarea lucrarii sau a lucrarilor, elevul trebuie sa fie insotit obligatoriu de un parinte sau de un reprezentant legal. Ordinul Ministerului Educatiei privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2013-2014 prevede ca solicitarea de vizualizare a lucrarii de catre elev si parinti nu poate conduce la reevaluarea sau la modificarea notelor acordate lucrarii.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button