SMART CITY

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Modele de teste la clasa a II-a

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Modele de teste la clasa a II-a. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a constă în administrarea a trei teste vizând evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise şi evaluarea competenţelor de matematică. Elevii care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă vor susţine, pe lângă testele la limba română şi matematică, încă două probe în care le vor fi evaluate competenţele de receptare a mesajelor citite şi competenţele de producere a mesajelor scrise (ambele în limba maternă).

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014: Modele de teste la clasa a II-a. Evaluările vor avea loc în două sesiuni. La clasa a II-a prima sesiune va avea loc pe:

– 6 mai: Limba română – scris şi citit;

– 7 mai: Limba maternă – scris şi citit;

– 8 mai matematică.

Sesiunea a doua, pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune, are următorul calendar la clasa a II-a:

– 20 mai: Limba română – scris şi citit;

– 21 mai: Limba maternă – scris şi citit;

– 22 mai: Matematică.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2014. În cadrul evaluării la clasa a II-a, testul de evaluare a competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise se desfăşoară în aceeaşi zi, cu o pauză de 10 minute între ele.

VEZI Model I Citit Evaluare Naţională clasa a II-a

VEZI Model II Citit Evaluare Naţională clasa a II-a

VEZI Model Scris Evaluare Naţională clasa a II-a

VEZI Model Matematică Evaluare Naţională clasa a II-a.

Fiecare test este elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute.

Rezultatele obţinute la EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 nu se pun în catalog şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Potrivit Ministerului Educaţiei, responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EVALUARE NAŢIONALĂ 2014 din unitatea de învăţământ. Profesorii evaluatori sunt selectaţi din rândul dascălilor de la alte şcoli decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către doi profesori, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button