ELCEN a ieșit din insolvență. Compania promite eficientizarea actualelor CET-uri din București, dar și construirea de centrale noi

03 feb. 2023
130 afișări
ELCEN a ieșit din insolvență. Compania promite eficientizarea actualelor CET-uri din București, dar și construirea de centrale noi
ELCEN a ieșit din insolvență. Compania promite eficientizarea actualelor CET-uri din București, dar și construirea de centrale noi | Sursa foto: Electrocentrale București

ELCEN a ieșit din insolvență după ce Tribunalul Bucureşti a admis cererea pe care compania a formulat-o în acest sens; astfel,  Electrocentrale Bucureşti (Elcen) reintră în în circuitul economic, informează compania printr-un comunicat citat de agenția Agerpres:

Elcen a acoperit în totalitate creanţele datorate. Închiderea procedurii de reorganizare judiciară şi, implicit, a procedurii de insolvenţă prevede stingerea tuturor obligaţiilor de plată asumate prin planul de reorganizare şi a creanţelor curente scadente. Drept urmare, Tribunalul Bucureşti a decis reintroducerea ELCEN în circuitul economic.

Reprezentanții companiei Electrocentrale București spun că ieșirea din dificultate financiară deschide calea Elcen pentru a accesa fonduri europene nerambursabile sau surse de finanţare puse la dispoziţie de instituţii financiare naţionale şi internaţionale, pentru a-şi eficientiza CET-urile pe care le deţine.

ELCEN promite investiții CET-uri

Compania transmite că, într-o primă etapă, se va concentra mai ales asupra unor proiecte majore de investiţii, şi anume construirea unor centrale termoelectrice noi în cogenerare de înaltă eficienţă: 

În ceea ce priveşte proiectul unității de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul CET Bucureşti Sud, Studiul de Fezabilitate a fost finalizat, iar soluţia optimă prevede realizarea unei capacităţi noi cu o putere electrică brută de circa 600 MWe şi energie termică livrată de circa 376 Gcal/h.

Noua centrală va funcționa pe gaz natural, ulterior în amestec cu hidrogen. Prin comparaţie, puterea electrică instalată în prezent în cele 4 CET-uri ale Elcen este de 586,25 MW:

Ţinând cont de estimările Dispecerului Energetic Naţional care avertizează că deficitul de energie electrică din producţia internă pentru acoperirea consumului va creşte masiv mai ales în condiţii de iarnă, în orele de vârf de sarcină, punerea în funcţiune a unei centrale noi, moderne, cu o putere electrică de 600 MWe reprezintă o contribuţie majoră la menţinerea siguranţei în alimentarea cu energie electrică. Totodată, cantitatea de 376 Gcal/h livrată din noua centrală va acoperi fără probleme necesarul de agent termic pentru alimentarea cu apă caldă şi căldură a consumatorilor arondaţi acestei centrale.

ELCEN susține că noua centrală va avea de echipamente noi, performante, care vor putea asigura energia termica şi electrică cu o eficienţă globală de aproximativ 86-90% şi reduceri semnificative a emisiilor.

În același timp, compania are în plan eficientizarea activităţii din CET Grozăveşti, prin implementarea unei unităţi de cogenerare în ciclu combinat, proiect care are deja un Studiul de Fezabilitate actualizat.

Planuri de modernizare și la CET Progresu

La CET Progresu vor fi implementate capacităţi de cogenerare de înaltă eficienţă utilizând motoare termice, care vor avea o putere electrică instalată de 50 MWe şi o putere termică instalată de 50 MWt.

ELCEN mai anunță că intenționează să valorifice suprafeţele libere pe care le deține, unde va montar de panouri fotovoltaice, care să producă energie regenerabilă, dar şi modernizarea capacităţilor existente / retehnologizarea unor capacităţi de producere a energiei termice în regim de vârf în CET Grozăveşti, CET Bucureşti Sud, CET Bucureşti Vest:

Modernizate şi eficientizate, CET-urile Elcen vor asigura continuitatea prestării serviciului de alimentare cu apă caldă şi căldură către locuitorii capitalei, vor contribui la securitatea aprovizionării cu energie, mai ales în contextul penuriei de capacităţi de producţie şi al crizei energetice actuale, vor asigura creşterea eficienţei energetice şi, implicit, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea costurilor şi a dependenţei de importuri, vor contribui semnificativ la realizarea tranziţiei energetice, prin cogenerare de înaltă eficienţă, flexibilă, constantă, o tehnologie matură şi sigură, mai ales în momentele de producere insuficientă, intermitentă de energie electrică regenerabilă sau în caz de hazarde naturale.

ELCEN susține că unităţile de cogenerare sunt adaptate la diferitele surse de energie, deoarece pot funcţiona cu diferite amestecuri de gaze regenerabile.

Cookies