ȘTIRI

Dublă lansare de carte la Hanul lui Manuc, joi. Eveniment marca Muzeul Municipiului Bucureşti

 

Evenimentul va avea loc joi, 5 februarie 2015, la ora 19:00 la Hanul Manuc, în sala Şerban Cantacuzino, informează reprezentanţii muzeului.

Vor prezenta. prof. univ. dr. Panait I Panait si dr. Constantin Rezachievici

„Actele domniei lui Şerban Cantacuzino aflate aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti „, se referă la documentele emise în răstimpul celor aproape 10 ani de şedere în tronul muntean a domnului cantacuzin, înscrisuri în număr de 188, originale şi copii. Ediţia conţine cu precădere zapise, adică acte de vânzare-cumpărare, la care se adaugă cărți de judecată și de hotărnicii ale ispravnicilor scaunului Bucureștilor sau ale marilor boieri, o diată (testament) și altele.

Volumul „Tiparul şi cartea din Ţara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821)” demonstrează că în pofida criticilor aduse regimului fanariot, din perspectiva istoriei cărții și tiparului între epoca brâncovenească şi epoca domniilor fanariote nu există un hiatus, nici un conflict. Dimpotrivă, experienţele literare şi editoriale ale epocii brâncoveneşti, spiritul său cosmopolit şi tentaţia Occidentului vor fi împărtăşite şi luate ca model de domnitorii, cărturarii și tipografii din primele decenii ale epocii fanariote.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button