ARHIVA B365

Ți-a plătit angajatorul cursurile? Ce obligaţii şi ce drepturi ai

Potrivit art. 194 din Codul muncii, republicat, angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala, pentru toti angajatii, motiv pentru care formarea profesionala face obiectul unui act aditional la contractul de munca, in care sunt detaliate toate drepturile si obligatiile fiecarei parti.

Notiunile cel mai des utilizate in practica sunt:

1) Formarea profesionala reprezinta procesul de instruire de tip formare continua, destinat dezvoltarii de competente si abilitati determinate, in vederea imbunatatirii calitatii activitatilor profesionale individuale desfasurate in exercitarea functiei.

2) Formare specializata este formarea profesionala destinata dezvoltarii acelor competente si aptitudini necesare exercitatii unei functii cu un nivel ridicat de complexitate si care necesita abilitati si aptitudini specific, desfasurata intr-un cadru organizat, pe o durata de timp relativ extinsa, cu grupuri tinta definite si constituite limitativ si tratand o temetica multipla, corelata intr-o succesiune logica si axata pe atingerea scopului principal.

3) Perfectionare – formarea profesionala destinata acelor competente si aptitudini necesare cresterii calitatii rezultatelor obtinute in exercitarea unor atributii determinate, desfasurata intr-un cadru organizat, pe o durata de timp relative restransa, cu grupuri tinta definite in sens larg, de regula pe baza de autoevaluare, evaluare si recunoasterea necesitatii de formare si tratand o tematica unitara, subsecventa unui domeniu de activitate specific.

4) Specializare la locul de munca reprezinta dezvoltarea de competente si aptitudini specific prin exercitarea cu caracter repetat a unor activitati determinate, altele decat cele cu caracter current sau cele prevazute in mod expres in fisa postului.

Modalitatile de realizare:

a) Programe de formare organizate si desfasurate de catre furnizorii de formare profesionala , finalizate cu certificate de participare sau, dupa caz, diploma de absolvire.

b) Programe de formare organizate si desfasurate de societate

• Specializare la locul de munca

• Stagii practice

• Participarea la conferinte , seminarii, etc

c) Alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

Documentele prin care se atesta absolvirea sau participarea la programul in cauza trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:

a) Insemnele oficiale ale organizatorului ( denumire, sigla, antet)

b) Denumirea documentului

c) Seria si numarul documentului

d) Denumirea complete a programului pentru care se atesta absolvirea, tipul programului , durata si perioada de derulare a acestuia

e) Datele de identificare ale persoanei pentru care se atesta absolvirea

f) Data eliberarii documentului

g) Certificarea prin stampila furnizorului de formare si semnatura reprezentantului legal al acestuia.

h) Certificarea prin semnatura a primirii documentului de catre persoana pentru care se atesta absolvirea .

Drepturile salariatilor care beneficiaza de formare profesionala sunt:

a) Sa fie consultati in stabilirea domeniilor programelor de formare profesionala individuala la care vor participa si sa li se asigure dreptul la contestarea deciziilor care se iau in acest sens;

b) Sa li se aduca la cunostinta informatiile relevante privind formarea profesionala individuala , precum si conditiile de desfasurare a programelor la care acestia participa.

c) Sa li se permita participarea la programe de formare , in conditiile legii, cu diminuarea corespunzatoare a volumului de munca pe perioada derularii acestora.

d) Sa li se recunoasca competentele si abilitatile obtinute in urma participarii la programe.

e) Sa li se elibereze documente doveditoare al participarii la programe de formare profesionala.

Obligatiile salariatilor

a) Sa participe la toate activitatile din cadrul programului de formare

b) Sa participe la toate formele de evaluare a programului de formare, respective a abilitatilor si competentelor obtinute

c) Sa sesizeze societatea cu privire la neregulile si abaterile constatate in derularea contractului in ce priveste obligatiile furnizorului de formare profesionala.

d) Sa restituie , in conditiile legii, sumele cheltuite cu participarea la programele de formare profesionala, in situatia in care nu isi indeplineste obligatiile asumate

e) Sa utilizeze in activitatea curenta cunostintele dobandite, respective competentele obtinute sau abilitatile dezvoltate si sa asigure transferul de cunostinte.

Drepturile angajatorului:

a) Sa solicite si sa primeasca toate informatiile necesare analizarii necesitatii si oportunitatii aprobarii si finantarii la programe de formare

b) Sa aprobe/refuze participarea la programe de formare si finantarea cheltuielilor cu participarea

c) Sa solicite restituirea sumelor cheltuite cu participaea la programe de formare , daca angajatul nu face dovada finalizarii programului din culpa sa.

d) Sa solicite evaluarea rezultatelor participarii la programele de formare profesionala

Obligatiile angajatorului:

a) Sa asigure participarea angajatilor la programele de formare profesionala

b) Sa asigure formarea angajatilor in conformitate cu obiectivele postului

c) Sa aduca la cunostinta angajatilor toate informatiile relevante privind formarea profesionala

d) Sa elibereze documente care sa ateste competent angajatilor in domenii care nu sunt expres prevazute in fisa postului.

RASPUNSURI LA INTREBARI

1.) Am fost angajata de curand in cadrul unei societati comerciale.

In contractul de munca, mi-a fost specificat la codul COR, 343309, iar functia, referent. Desi mi s-a spus ca postul prevede studii superioare, am vazut ca respectivul cod prevede studii medii si postliceale. Intrebarea mea este: in acest moment sunt incadrata si platita ca o persoana cu studii superioare? La biroul resurse umane, am fost asigurata ca da… (salariul a fost stabilit la 1000 lei +150 lei vechimea) Ioana Dana

RASPUNS: Incadrarea ca referent prevede ca si studii minime, studiile liceale si postliceale, neexcluzand posibilitatea de a angaja pe acel post o persoana ce are studii superioare.

In privinta platii: deoarece in acest moment nu este in vigoare nici un Contract colectiv de munca la nivel national, este obligatorie incadrarea in functie cu un salariu minim de 700 de lei. Nu mai exista restrictia care se aplica referitoare la indicii ce se iau in considerare pentru studii superioare.

2). Buna ziua, as dori si eu sa stiu in ce conditii imi pot lua concediu pentru studii. mentionez ca sunt doctorand. multumesc. Gina Valentina

RASPUNS: Puteti beneficia de concediu pentru studii dupa ce veti depune la angajator o cerere in acest sens.

In termen de 15 zile, acesta va decide cu privire la cererea formulata si conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala.

3) Muncesc la o societate unde s-au facut detasari dar nu stiu cum trebuie sa ma scad in revisal. Gheorghe Maciu

RASPUNS: Schimbati starea contractului de munca al salariatului din Activ in Detasat si veti putea opera modificarile.

Citeste si

Cum să obtii pensia pe care o meriti cu adevarat

Care sunt clauzele specifice dintr-un contract de munca

Consultantul tău: Diana Dina

Din iunie 2011, Diana Dina este administrator al firmei de consultanta HR Workbee din Bucuresti. Anterior, timp de patru ani, a lucrat ca sef birou executări silite la departamentul “Recuperare creanţe şi derularea procedurilor de insolvenţă” al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bucureşti, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Este licenţiată în ştiinte juridice a Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button