Două clădiri de pe Lipscani vor fi demolate şi reconstruite

de:
23 aug. 2019
10 Afișari
Două clădiri de pe Lipscani vor fi demolate şi reconstruite

Pentru clădirea de pe Lipscani nr. 70, valoarea totală a investiţiei (exclusiv TVA) este de 3.883.960 lei, cu o durată estimată de execuţie de 14 luni de la începerea lucrărilor.

Potrivit referatului de aprobare, imobilul este o clădire cu un singur tronson cu subsol, parter, etaj şi pod necirculabil, funcţiunile fiind de comerţ şi locuire. Conform unei expertize din 2019, este încadrat în clasa I de risc seismic. Imobilul are pe una dintre laturi deschidere şi spre str. Gabroveni, aceasta având statut de monument istoric la fel ca str. Lipscani.

„Clădirea expertizată se află într-o stare avansată de degradare şi reprezintă un real pericol, zona fiind intens circulată”, prevede raportul de specialitate.

Sunt menţionate calitatea slabă a mortarului şi lipsa pereţilor pe direcţie transversală. Instalaţiile electrice de iluminat, de prize, de distribuţie a energiei electrice sunt deteriorate şi în mare parte dezafectate. Grupurile sanitare sunt dezafectate, devastate, iar clădirea nu este alimentată cu gaze naturale. Imobilul, alcătuit din teren în suprafaţă de 224 mp şi construcţie Sp+P+1E, este proprietatea statului român.

Conform aceleiaşi surse, în expertiza tehnică se propune soluţia maximală de intervenţie, respectiv demolarea în totalitate a clădirii, inclusiv nivelul fundaţiilor, şi refacerea ei.

În cazul imobilului de pe str. Lipscani nr. 75, valoarea totală a investiţiei este de 989.549 lei, durata de execuţie fiind estimată la 14 luni. Imobilul realizat din zidărie portantă, executat în anul 1900, are un regim de înălţime de P+1E, parţial cu funcţiunea de locuinţă şi spaţii comerciale la parter. El se află alipit la calcan cu o clădire monument istoric „Magazinul Voaleta”. Clădirea este racordată la utilităţi.

„Imobilul existent se află într-un stadiu avansat de degradare, deteriorare la pereţii de zidărie, la planşeele de lemn, grupurile sanitare sunt dezafectate. Nu există obiecte sanitare, conducte de alimentare cu apă şi conducte de canalizare”, prevede raportul de specialitate.

Imobilul, alcătuit din teren cu suprafaţă de 110 mp şi construcţie compusă din trei corpuri (unul P+1E şi două cu regim de înălţime P), este proprietatea statului român.

Alte două proiecte de pe ordinea de zi prevăd consolidarea imobilului de pe str. Bărăţiei nr. 50 (valoarea investiţiei – 2 milioane de lei; durata de execuţie – 14 luni) şi a celui de pe str. Mătăsari nr.44 (valoarea investiţiei – 2,1 milioane de lei; durata de execuţie – 14 luni).

De asemenea, va fi supusă votului transmiterea din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar către Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotei părţi, proprietate de stat, în cazul a 15 imobile, pe durata executării lucrărilor de punere în siguranţă şi reparaţii faţade.

Este vorba despre imobilele situate în: Calea Victoriei nr. 54, Calea Victoriei nr. 103 – 105, Bd. Carol nr. 68 – 70, str. Şelari nr. 13, str. Covaci nr. 10, str. Covaci nr. 14, str. Gabroveni nr. 6 – 8, str. Băcani nr. 4, str. Franceză nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, B-dul Regina Elisabeta nr. 30, Piaţa Gării Filaret nr. 2, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 21, Splaiul Independenţei nr. 56 şi nr. 58A.

Potrivit referatului de aprobare, unele imobile se află într-o stare avansată de degradare, reprezentând pericol pentru cetăţeni. Construcţiile au fost realizate între anii 1875-1984.

Cookies