ARHIVA B365

DNA îi răspunde lui Gâdea, de la Antena 3, despre „dezvăluirile cutremurătoare”

Urmare a solicitărilor formulate de către reprezentanții mass media, în legătură cu afirmațiile făcute în cadrul emisiunii Sinteza zilei din data de 05.08.2014 sub titlul : ,,dezvăluire absolut cutremurătoare în această seară făcută de fostul specialist DNA dl Gheorghiu”Biroul de informare și relații publice este abilitat să precizeze următoarele:

La data de 26 august 2011, domnul GHEORGHIU DUMITRU, fost specialist în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, a fost sancţionat disciplinar cu destituirea din funcţia publică, întrucât acesta a săvârşit abateri disciplinare şi anume nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter şi manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, încălcând astfel prevederile Statutului funcţionarilor publici, precum şi dispoziţiile Codului de conduită al funcţionarilor publici.
Abaterile disciplinare ale domnului GHEORGHIU DUMITRU, au constat în aceea că :
– a depăşit atribuţiile de serviciu şi a pus în pericol imaginea instituţiei în care activează prin efectuarea de înregistrări neautorizate fără acordul persoanelor în cauză, atât în sediul Serviciului teritorial Târgu Mureş, cât şi în afara acestuia, cu terţe persoane, accesul neautorizat la informaţii şi stocarea acestora pe hard-diskul calculatorului utilizat legal în reţeaua informatică a DNA ori pe laptop – ul de serviciu, deşi prin fişa postului funcţionarului public în calitatea sa de specialist nu avea atribuţii privind efectuarea şi stocarea de înregistrări audio – video;
– a adus atingere corectitudinii şi legalităţii relaţiilor de muncă între procurorul coordonator al activităţii serviciului teritorial şi funcţionarul public care primise rezoluţiile pentru efectuarea unor acte în două dosare penale prin înregistrarea neautorizată a procurorului şef serviciu, realizată în sediul Serviciului Teritorial Târgu Mureş al DNA, iar ulterior stocare în calculator a discuţiei referitoare la un dosar aflat în lucru, fără ştiinţa persoanei înregistrate;
– a încălcat confidenţialitatea lucrărilor şi secretul profesional prin transmiterea unor informaţii cu caracter intern către persoane neautorizate din mediul politic şi din mediul ziariştilor, pe care le-a folosit pentru a direcţiona percepţia publică asupra activităţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin prezentare subiectivă, în cadrul discuţiei purtată cu un inculpat trimis în judecată de către Serviciul Teritorial Târgu Mureş al DNA a modului de instrumentare a dosarului, făcând aprecieri referitoare la munca procurorilor;
– a întocmit arhive în care se regăsesc informaţii din/sau referitor la dosare penale, respectiv copii scanate ale unor documente din dosare pentru care nu ave i rezoluţie directă, copii din registre de intrări – ieşiri, adrese de redirecţionare a unor dosare penale şi declaraţii olografe;
– a valorificat date confidenţiale în interes personal, aspect rezultat din relatările făcute pe blog-ul propriu al unui ziarist referitor la activitatea DNA şi menţiunea acestuia cum că GHEORGHIU DUMITRU i-a furnizat anumite informaţii legate de bonitatea anumitor persoane fizice care l-au determinat să intre în relaţii de asociere;
– a făcut aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare, în care DNA avea calitatea de parte ; a dezvăluit informaţii care nu aveau caracter public referitor la modul în care s-a determinat un prejudiciu în dosarul privind un inculpat trimis în judecată de către Serviciul Teritorial Târgu Mureş al DNA, informaţii la care a avut acces în calitate de specialist însărcinat cu redactarea raportului de constatare;
– a avut o atitudine în sensul politizării contextului derulării unor anchete.
Faptele săvârşite de către specialistul GHEORGHIU DUMITRU s-au situat la limita între abatere disciplinară şi răspundere penală și au avut consecinţe grave, aducând atingere prestigiului instituţiei cu care se află în raporturi de serviciu funcţionarul public, prejudiciind şi interesele legale ale acestuia.

Referitor la afirmațiile conform cărora doamna AURELIA NICOLAE nu este expert precizăm că acestea sunt nereale deoarece din anul 2001, face parte din Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
Este licențiată în studii juridice și economice, de asemenea este evaluator de întreprinderi din anul 1996.
În anul 2011 a absolvit cursurile de perfecţionare „ Achiziţii Publice – Derulare Programe”
În anul 2008 a absolvit cursurile de perfecţionare „ Achiziţii Publice – Modul 2 „
În dosarul „ICA” , în faza de urmărire penală, specialistul DNA a întocmit un raport de constatare tehnico – științifică pe baza datelor din expertiza tehnică întocmită de un expert evaluator de bunuri imobile, acreditat ANEVAR.
Întocmirea acestor documente a durat aproximativ 6-7 luni de zile.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button