Dizolvarea a patru companii municipale și o rectificare bugetară, printre proiectele de pe ordinea de zi a CGMB. Ședința a început VIDEO

29 iun. 2021
153 afișări
Dizolvarea a patru companii municipale și o rectificare bugetară, printre proiectele de pe ordinea de zi a CGMB. Ședința a început VIDEO

Consilierii generali ai Capitalei s-au întrunit în ședința marți, de la ora 11,00. Pe ordinea de zi figurează 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, creșterea sumei destinate achiziționării de autobuze electrice, implementarea unor proiecte cu finanțare europeană pentru prevenirea corupției la PMB și Primăria Sectorului 1 și chiar o rectificare bugetară.

Ce proiecte sunt dezbătute marți în CGMB

Mai multe companii municipale urmează să dispară.

* CGMB urmează să dezbată o serie de proiecte de hotărâre care vizează demararea procedurii de insolvență pentru Compania Municipală Medicală și dizolvarea și lichidarea: Companiei Municipale Sport pentru Toți, Companiei Managementul Transportului, Companiei Municipale Agrement, Companiei Municipale Publicitate și Afișaj.

Potrivit referatelor de aprobare, Compania Municipală Sport pentru Toți avea pe 31 decembrie 2020 datorii totale în valoare de 5 milioane de lei, cu 1,1 milioane lei mai mult față de începutul anului. În ce privește Compania Managementul Transportului, la finalul anului 2019 avea o cifra de afaceri netă de 714.814 lei, un număr de 86 de salariați, cheltuieli salariale de 4.102.000 lei, cheltuieli de exploatare în cuantum de 7.730.000 lei, înregistrând o pierdere netă de 7.052.745 lei.

* Suprafață alocată centrelor de vaccinare de la Circul Metropolitan București urmează să fie diminuată, în contextul reducerii numărului punctelor de vaccinare. Printr-o adresa transmisă PMB pe 14 iunie, ASSMB informa că începând cu dată de 14 iunie a fost redus numărul punctelor de vaccinare, fiind menținute active doar două din cele șapte puncte de vaccinare pentru Centrul 1 (Astra Zeneca) și cinci din cele șapte puncte de vaccinare pentru Centrul 2 (Pfizer).

Prețul estimativ al unui autobuz electric a crescut

* Primăria Capitalei ar urmă să crească prețul estimativ al unui autobuz electric de la 480.000 de euro, fără TVA, la 620.295 de euro, fără TVA. Mai exact, este vorba despre două proiecte de hotărâre prin care se modifică studiul de oportunitate și se aprobă indicatorii tehnico-economici în vederea achiziției a 100 de autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora. Valoarea a fost stabilită în cadrul unui raport pentru consultarea pieței, având în vedere faptul că „în perioada 2019-2020 au fost anulate două proceduri de achiziție publică întrucât ofertanții au depus oferte neconforme/ inadmisibile din punct de vedere tehnic sau financiar”.

Consolidarea managementului în PMB și S1

* Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 1 vor să implementeze proiecte cu finanțare europeană în vederea consolidării sistemului de management anticorupție, printre măsurile prevăzute figurând: organizarea unor sesiuni de instruire, a unei campanii de conștientizare, dar și a unui sondaj de opinie printre cetățeni și a unei cercetări sociologice în rândul personalului din cadrul PMB.

Astfel, un proiect aflat pe ordinea de zi prevede aprobarea participării Municipiului București, în calitate de solicitant, în cadrul Acordului de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție, structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului „Consolidarea sistemului de management anticorupție”. În baza unui al doilea proiect, Consiliul Local al Sectorului 1 va fi împuternicit să încheie un acord similar de parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție.
* CGMB va dezbate două proiecte care vizează transmiterea către Consiliul Local Sector 2 a documentațiilor tehnico-economice pentru construirea a patru grădinițe cu opt grupe, iar către Consiliul Local Sector 5 – a documentațiilor tehnico-economice aferente construirii a patru corpuri cu destinația de afterschool.

Rectificare bugetară la PMB

* În baza unui proiect de rectificare bugetară, veniturile la bugetul local urmează să fie majorate cu 25,3 milioane lei. Cresc cu 8 milioane lei sumele alocate întreținerii grădinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive și de agrement (ALPAB). Se alocă în plus 11 milioane de lei pentru transportul în comun, fiind vorba despre subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif. Se mai alocă de asemenea 4,8 milioane lei Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și 1,6 milioane lei pentru ARCUB.

* Consilierii generali ai Capitalei ar putea aprobă încheierea unui parteneriat între Municipiul București și Federația Sportului Școlar și Universitar. Parteneriatul stabilește cadrul organizatoric prin care să fie încurajată participarea preșcolarilor, elevilor și studenților la activități cu caracter sportiv. În vederea elaborării și coordonării programului se constituie o comisie comună compusă din 8 membri, reprezentanți ai Municipiului București și ai Federației Sportului Școlar și Universitar.

Mai multe clădiri vor fi consolidate

* Un bloc cu cinci scări din Drumul Taberei, construit în anul 1963 și încadrat în clasa I de risc seismic, urmează să fie consolidat. Proiectul de hotărâre prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de consolidare, reparații și refacere a fațadei în cazul imobilului din Drumul Taberei nr. 30, bl. OD3. Lucrările sunt estimate la o valoare totală de 44,5 milioane de lei, durata de execuție prevăzută fiind de 14 luni calendaristice. Blocul are un regim de înălțime S+P+8E+9Etehnic și o suprafață construită la sol de 1.375 metri pătrați. Totodată, în baza unui alt proiect de hotărâre vor fi actualizați indicatorii tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilele: din str. Batiștei nr. 5; bd. Carol I nr. 63; str. Bărăției nr. 50.

* Sunt propuse o serie de modificări și completări ale regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Această urmează să asigure protejarea monumentelor istorice clasate, aflate în domeniul public sau privat al municipiului București, precum și a celor abandonate sau aflate în litigiu, propunând alocarea de resurse financiare în acest scop. De asemenea, va solicită, motivat și fundamentat legal, autorităților locale să dispună oprirea oricăror lucrări de construire sau de desființare în situația descoperirii de vestigii arheologice și va supune aprobării acestora emiterea de decizii/hotărâri în acest sens. Totodată, va elabora și propune rapoarte de specialitate și proiecte de hotărâre, cu avizul Ministerului Culturii, pentru inițierea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publică în vederea protejării monumentelor istorice, în situațiile și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

* Consiliul Local al Sectorului 1 va fi împuternicit să contribuie la finanțarea unor cheltuieli aferente secțiunii de funcționare pentru patru spitale aflate pe rază să administrativ-teritorială. Este vorba despre: Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii ‘Grigore Alexandrescu’, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București, Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Potrivit referatului de aprobare, decizia este luată în contextul în care, la această dată, resursele financiare proprii ale spitalelor sunt direcționate „pentru plata salariilor și a contribuțiilor personalului, nefiind suficiente pentru celelalte cheltuieli necesare desfășurării actului medical, cu atât mai puțîn pentru cheltuielile de întreținere și funcționare, reparații curente, consolidare, extindere și modernizare”.

* Un alt punct de pe ordinea de zi îl reprezintă aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetică Servicii. Pentru acest an sunt propuse venituri de 75,5 milioane lei, aproape dublu față de veniturile de 35,9 milioane lei realizate anul anterior (inițial, pentru 2020 fuseseră prognozate venituri de 99,1 milioane lei). Dintre acestea, 42,8 milioane lei sunt prevăzuți pentru cheltuieli cu bunuri și servicii; 25,7 milioane lei – cheltuieli cu personalul; 9,1 milioane lei – pentru investiții; 7,8 milioane lei – pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți. Pentru finele anului este prognozat un număr de 358 de angajați, în condițiile în care în anul 2020 au fost 270 de angajați. Se estimează că 61 de milioane de lei vor proveni în acest an din lucrări la rețeaua de termoficare, 3,7 milioane lei din reparații la Arena Națională, iar 3,6 milioane pentru finalizarea lucrărilor de modernizare a Centralei Termice Amzei.

Cookies