ARHIVA B365

Directorul general al Poliției Locale Ploiești, TOADER CRISTINEL, în arest la domiciliu

DNA îl acuză pe TOADER CRISTINEL de săvârșirea infracțiunilor de:
– șantaj (4 infracţiuni),
– folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (3 infracţiuni),
– efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția deținută, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată (12 acte materiale),
– abuz în serviciu având drept consecinţă obţinerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, în formă continuată (2 infracţiuni),
– evaziune fiscală, în formă continuată.

şi în stare de libertate, a inculpatelor

S.C. ZEDEKA ADVERTISING SRL Ploieşti şi S.C. ESROM ADVERTISING SRL Ploieşti, cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie 2013 – septembrie 2014, inculpatul Toader Cristinel, în calitate de director general al Poliției Locale Ploiești, a viciat concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante în cadrul acestei instituții, în sensul că i-a constrâns pe membrii comisiilor de examinare să-i pună la dispoziție subiectele pe care le-a furnizat mai multor candidați, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 200 și 1.000 euro.
Astfel, pentru un concurs organizat în luna ianuarie 2014 pentru ocuparea funcției de șef serviciu, inculpatul Toader Cristinel a contactat persoana care candida pentru postul respectiv, de la care a pretins și a primit suma de 1.000 euro în schimbul furnizării subiectelor pentru proba scrisă a concursului.
Pentru a obține subiectele, inculpatul Toader Cristinel l-a constrâns prin amenințare cu pierderea postului, pe un membru în comisia de examinare, cel care a și conceput subiectele și care, în urma amenințărilor, le-a pus la dispoziția șefului său.
După ocuparea funcției de către persoana respectivă, în luna martie 2014, inculpatul Toader Cristinel a amenințat-o pe aceasta cu desființarea funcției, dacă nu îi pune la dispoziție variantele de subiecte de examen și răspunsurile corecte ale acestora pentru un alt concurs organizat la poliția locală pentru ocuparea unui post. Totodată, inculpatul Toader Cristinel a contactat persoana care candida pentru postul respectiv, de la care a pretins și a primit suma de 200 euro, în schimbul furnizării subiectelor pentru proba scrisă a concursului.
Anterior, pentru un alt concurs organizat în martie 2013, în cadrul Poliției Locale Ploiești, inculpatul Toader Cristinel, în modalitatea expusă mai sus, a obligat un subaltern să conceapă, să redacteze și să-i furnizeze subiectele de examen, pe care le-a pus la dispoziția unui candidat înainte de proba scrisă, pentru ca acesta să fie declarat admis, fără însă a pretinde sume de bani în schimb.
După ocuparea funcției respective, noul ocupant al postului a fost numit președinte al comisiei de examinare pentru un alt concurs de șef birou.
Președintelui comisiei de examinare i-a fost impus de către inculpatul Toader Cristinel – sub amenințarea cu desființarea locului de muncă – să introducă în plicurile cu subiecte pentru concurs niște variante de subiecte care, contrar procedurii, nu fuseseră concepute de el, ca președinte al comisiei de examinare, ci fuseseră impuse de directorul general al instituției, în vederea favorizării unui anumit candidat care, în urma concursului desfășurat, a fost desemnat câștigător.

În perioada 2012 – 2014, deși deținea funcția publică de director general al Poliției Locale Ploiești, în mod repetat, inculpatul Toader Cristinel a coordonat, prin persoane interpuse, întreaga activitate a S.C. ESROM ADVERTISING SRL Ploiești (în care a deținut anterior calitatea de asociat/administrator) și S.C. ZEDEKA ADVERTISING SRL Ploiești (la care mama sa a avut calitatea de asociat), desfășurând în numele acestora activități producătoare de venituri pentru sine sau pentru altul, constând în închirierea de panouri publicitare.
Activitățile sunt incompatibile cu funcția respectivă, deoarece, potrivit Legii nr. 155/2010 a poliției locale, polițistului local îi este interzis să efectueze direct sau prin persoane interpuse activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici.

În perioada 2013 – 2015, inculpatul Toader Cristinel, în calitate de director general al Poliţiei Locale Ploieşti şi ordonator terţiar de credite, cu intenţie, în mod repetat, prin încălcarea dispoziţiilor legale, a avizat plata consumurilor de carburant pentru un autoturism aflat în dotarea instituţiei care nu a fost utilizat în interesul acesteia.
De asemenea, inculpatul a dispus plata drepturilor salariale către doi angajaţi, deşi aceştia nu şi-au desfăşurat efectiv activitatea în cadrul şi în interesul entităţii angajatoare, conform fişei postului, prejudiciind bugetul acesteia cu suma totală de 14.040, 25 lei.
De menţionat este faptul că unul dintre cei doi angajaţi, pontat şi remunerat necuvenit, a desfăşurat în realitate activităţi comerciale private, în interesul personal al inculpatului, iar celălalt şi-a desfăşurat activitatea în interesul Primăriei Ploieşti.
În perioada 2012 – 2014, inculpatul Toader Cristinel, în aceeaşi calitate şi în aceleaşi condiţii, a achiziţionat de la mai mulţi agenţi economici bunuri, lucrări şi servicii, exclusiv prin cumpărare directă, în afara mediului concurenţial, cu divizarea achiziţiilor publice şi folosirea unei metode de calcul care a condus la subevaluarea valorii achiziţiei, fără a o estima fundamentat, respectiv fără a asigura utilizarea eficientă a fondurilor publice.
În perioada 2013 – 2014, inculpatul Toader Cristinel, cu încălcarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, a participat la două programe de pregătire profesională destinate consilierilor juridici ai instituţiei.
Prin cele doua fapte de abuz în serviciu (achiziții și participare nelegală la programe de pregătire) bugetul instituţiei a fost prejudiciat cu suma totală de 708.097,99 lei.

În perioada 2010-2014, S.C. Esrom Advertising SRL Ploieşti şi S.C. Zedeka Advertising SRL Ploieşti, controlate de către inculpatul Toader Cristinel, în mod repetat, au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, constând în 564 de facturi având ca obiect prestarea de servicii fictive emise de mai multe firme, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale către bugetul statului, în valoare totală de 839.939 lei, reprezentând impozit pe profit şi T.V.A. aferentă.

În cauză, Poliţia Locală Ploieşti şi Ministerul Finanţelor Publice s-au constituit părţi civile cu sumele de 722.138,24 lei respectiv 963.224 lei.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatului Toader Cristinel şi asupra conturilor S.C. Esrom Advertising SRL Ploieşti şi S.C. Zedeka Advertising SRL Ploieşti.

Dosarul a fost trimis spre Tribunalului Prahova, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.


Recomandarile noastre


Parteneri

Știri – Gândul

Știri – CanCan.ro

Back to top button