LA MINE-N CARTIER

Direcţia de Protecţie Socială Sector 6 îşi mută sediul

Din 1 octombrie, Direcţia Protecţie Socială din cadrul DGASPC Sector 6 îşi va desfăşura activitatea în sediul din str. Floare Roşie nr.7A, Sector 6, Bucureşti (zona Militari -Apusului).

În noul sediu vor mai funcţiona servicii precum: Serviciul Ajutor Social, Serviciul Prestaţii Sociale şi Facilităţi pentru Persoane cu Handicap/Compartimentul Persoane Adulte cu Handicap Permanent, Serviciul Prevenire Marginalizare Socială, Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii, Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice;, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanei Adulte cu Handicap, Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Biroul Comunicare, Serviciul Strategii Programe Proiecte şi Relaţii cu ONG-uri, Serviciul Evidenţă şi Administrare Patrimoniu.

Bucureştenii care au nevoie de serviciile instituţiei se pot adresa, în prealabil, la telefon/fax: 021.410.30.20. În zonă, circulă mijloacele de transport ale RATB (Staţie Apusului – linii:178, 336; Gorjului – Linii: 61, 62, 136, 137, 236, 336), dar şi metroul (Staţia Gorjului). Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site, la adresa www.asistentasociala6.ro.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button