ARHIVA B365

Cristian Fughină, fondatorul Ultra Pro Computers, acuzat de spălare de bani și delapidare

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada iulie 2008 – iunie 2009, numiţii FUGHINĂ CRISTIAN, KISS LASZLO, VASILE – CABA LAVINIA ANA şi ANTON LILIANA au constituit un grup infracţional organizat, structurat pe mai multe paliere, ce a avut ca scop obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul SC K TECH ELECTRONICS SRL, prin delapidarea acestuia, fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora.

Scopul grupului a fost atins prin însuşirea de către numitul FUGHINĂ CRISTIAN a unei sume totale de 39.665.729 lei (din această sumă 17.784.500 lei reprezentând valoarea unui imobil din Bucureşti), prin intermediul mai multor societăţi offshore pe care le controla, se arată într-un comunicat de presă remis redacției.

Activitatea infracţională a grupului s-a derulat în patru etape, după cum urmează:

În prima etapă, în perioada 15.07.2008 – 27.08.2008 s-au încheiat un număr de 24 de contracte de vânzare-cumpărare, cu clauze identice, având ca obiect livrarea de echipamente IT, de către SC K TECH ELECTRONICS SRL (în calitate de vânzător), către patru societăţi offshore (în calitate de cumpărători), controlate de către KISS LASZLO GYORGY, în valoare de 13.455.141,65 Euro si 3.185.123.20 USD.

Toate aceste contracte includ o clauză identică, conform căreia vânzătorul – SC K TECH ELECTRONICS SRL, (deşi nu a primit niciun avans) în cazul în care nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale în tot sau în parte, ori le îndeplineşte necorespunzător va fi obligat la plata de daune interese echivalente cu valoarea contractului. Aceste contracte cu clauze vădit defavorabile, au fost semnate pentru vânzător de către administratorul FUGHINĂ CRISTIAN, predarea produselor urmând a se efectua la diferite puncte de lucru, din tara, ale vânzătorului.

În cea de-a doua etapă, având în vedere ca SC K TECH ELECTRONICS SRL nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute în cele 24 de contracte, respectiv nu a livrat produsele prevăzute în termenele stabilite, s-a urmărit emiterea facturilor de către societăţile offshore controlate de către KISS LASZLO GYORGY, ce conţineau la rubrica „Denumirea produselor sau serviciilor” menţiunea „sancţiune nerespectare Contract de vânzare cumpărare nr. …” şi acceptarea imediată a acestora la plată de către administratorul FUGHINĂ CRISTIAN.

Astfel, suma totală facturată de către cele patru societăţi offshore în intervalul 1.09.2008-29.10.2008 a fost de 56.970.212,29 Ron, izvorul acesteia fiind reprezentat de clauzele penale prevăzute în cele 24 de contracte încheiate, a căror obligaţie nu a fost respectată de către vânzător, toate facturile fiind acceptate imediat la plată de către FUGHINĂ CRISTIAN.

Faţă de această împrejurare, având în vedere caracterul cert, lichid şi exigibil al creanţelor, create cu rea-credinţă, faţă de SC K TECH ELECTRONICS SRL, în continuarea planului infracţional cele patru societăţi offshore au deschis 24 de acţiuni, la diferite instanţe din ţară, în funcţie de locaţia prevăzută în contract pentru livrarea bunurilor, în vederea obţinerii unor somaţii de plată, scopul urmărit fiind acela de a obţine titluri executorii.

În cea de-a treia etapă, având în vedere că numiţii FUGHINĂ CRISTIAN şi FUGHINĂ ALINA în calitate de (administratori) cunoşteau situaţia activelor din cadrul companiei SC K TECH ELECTRONICS SRL, s-a urmărit stingerea datoriilor artificial create cu ajutorul grupului infracţional organizat, prin intermediul celor patru societăţi offshore.

La acest moment, organizarea minuţioasă a grupării infracţionale, a făcut ca circuitul financiar să devină mai complex, prin folosirea unor noi societăţi comerciale nerezidente, controlate de familia FUGHINĂ, cu ajutorul lui KISS LASZLO, în vederea ascunderii sau disimulării adevăratei provenienţe a banilor.

Astfel, din totalul creanţelor de 56.970.212,29 lei, au fost decontate direct cu creditorii sau indirect prin cesiuni de creanţă si contracte de dare în plată, creanţe în valoare de 39.665.729 lei .

În a patra, şi ultima etapă, membrii grupului infracţional organizat au urmărit să şteargă toate urmele activităţilor ilicite, prin introducerea cererii de insolvenţă asupra SC K TECH ELECTRONICS SRL, respectiv prin încercarea de a iniţia falimentul societăţii care a spălat produsul infracţiunii, SC SPECTRUM INTERNATIONAL MANAGEMENT SRL.

Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de 10 milioane de euro.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button