Delta Văcărești: Integrarea urbană a ariei naturale protejate din sudul Bucureștiului, decisă de o asociere în trei

31 ian. 2022
1263 afișări
Delta Văcărești: Integrarea urbană a ariei naturale protejate din sudul Bucureștiului, decisă de o asociere în trei

Primăria Capitalei se va asocia cu Administraţia Parcului Natural Văcăreşti şi cu Sectorul 4 în scopul dezvoltării de proiecte şi iniţiative comune. Un proiect în acest sens a fost adoptat în şedinţa de luni a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu 32 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” şi 17 abţineri.

Asocierea va contracta şi va întreprinde de urgenţă măsuri şi acţiuni de igienizare şi ecologizare a Parcului Natural Văcăreşti, trecut de curând în administrarea Primăriei Generale. Totodată, planul de măsuri prevede asigurarea patrulării şi monitorizării ariei, de către personal specializat, pentru prevenirea depozitării ilegale a deşeurilor, a distrugerilor şi afectării ecosistemului.

Asocierea urmează să deruleze un concurs internaţional în vederea identificării soluţiilor pentru administrarea şi dezvoltarea de proiecte şi iniţiative comune, care au drept scop dezvoltarea zonei Parcul Natural Văcăreşti. De asemenea, se vor face demersuri pentru accesarea de programe de finanţare.

Îți recomandăm și ….

Parcul Natural Văcărești. Povestea zbuciumată a „paradisului verde” aflat la câțiva kilometri de centrul Bucureștiului

„Încheiem un parteneriat cu Primăria Sectorului 4 pentru administrarea Parcului Natural Văcăreşti. Este firesc ca această autoritate locală să contribuie şi ea la administrarea unui bun care este pe teritoriul său administrativ”, a declarat primarul general general al Capitalei, Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Conform unor amendamente formulate de către primarul general, adoptate de către CGMB, fiecare membru al asocierii poate proceda la aplicarea procedurilor de atribuire, contractare sau accesare fonduri, pentru şi în numele asocierii, exclusiv în baza unei decizii comune. În cazul în care unul dintre membri acţionează în absenţa unei decizii comune se va considera „o încălcare gravă” a protocolului, ceea ce le va da dreptul celorlalţi membri să îl excludă din asociere. Fiecare membru al asocierii are un drept de vot, iar cvorumul necesar pentru a fi luate decizii este de trei membri, iar decizia se poate lua cu majoritate absolută, respectiv prin votul a doi membri din totalul de trei. În cazul deciziei de excludere a unui membru, acesta se va abţine de la vot, iar cvorumul va fi de doi membri.

Asocierea urmează să deruleze proceduri de achiziţie sau contractare:
– a studiilor, expertizelor şi evaluărilor necesare în vederea emiterii Planului de management şi a Regulamentului privind Parcul Natural Văcăreşti;
– a serviciilor de punere în siguranţă şi reabilitare a punctelor de acces în zona Parcul Natural Văcăreşti;
– a serviciilor de cadastrare a zonei Parcul Natural Văcăreşti.

 

Cookies