SMART CITY

DEFINITIVAT 2015: Peste 9.000 de candidaţi vor susţine,joi, proba scrisă a examenului de definitivat

DEFINITIVAT 2015: Joi, 9 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti) va avea loc proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2015.

Dintre cei 10.297 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi să participe la proba scrisă 9.385 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar (1.801 candidaţi) şi primar (1.433 de candidaţi).

DEFINITIVAT 2015:  În sesiunea 2015, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 127 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţele Argeş, Constanţa, Dâmboviţa şi Suceava, dar şi în municipiul Bucureşti, durata probei scrise se va prelungi cu maximum 2 ore pentru 5 candidaţi cu nevoi speciale.

Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen.

DEFINITIVAT 2015 CALENDAR. Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 14 iulie. Perioada 14-17 iulie este destinată înregistrării şi soluţionării contestaţiilor. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 18 iulie.

Pentru evaluarea lucrărilor scrise şi soluţionarea contestaţiilor s-au constituit 6 centre de evaluare/contestaţii la nivel naţional, prin arondarea disciplinelor de examen. Astfel, lucrările tuturor candidaţilor care au optat pentru o anumită disciplină de examen sunt evaluate în acelaşi centru.

Subiectele de examen, traducerea acestora şi baremele de evaluare au fost elaborate, pentru fiecare disciplină în parte, de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei, la ora 15.00, http://subiecte2015.edu.ro. Atât programele de examen pentru toate disciplinele, cât şi modele de subiecte şi bareme pentru discipline de examen au fost postate pe paginile http://definitivat.edu.ro, respectiv http://subiecte2015.edu.ro, şi au fost utilizate în activităţile de pregătire a debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic.

DEFINITIVAT 2015: Coordonarea metodologică a examenului naţional revine Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene/a municipiului Bucureşti.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button