Decizie a Înaltei Curți: Cinematografele trec în administrarea Primăriei Sectorului 1

de:
17 iun. 2016
0 Afișari
Decizie a Înaltei Curți: Cinematografele trec în administrarea Primăriei Sectorului 1

Potrivit Primăriei Sectorului 1, este vorba de nouă cinematografe din Sectorul 1: Cinematograful Patria, Cinematograful Scala, Cinematograful Excelsior, Cinematograful Dacia, Cinematograful Grivița, Cinematograful Cotroceni, Cinematograful Giulești, Cinematograful Feroviar și Cinematograful Grădina Parc.

„Totodată, Instanța Supremă a decis și predarea către Consiliul Local Sector 1 a bunurilor mobile aflate în inventarul sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic, cât și a actelor juridice de înstrăinare a acestora.

În cazul în care, parte din aceste imobile au fost înstrăinate ulterior declarării acestora ca aparținând domeniului public local (în anul 2008), Primăria Sectorului 1 va promova acțiuni în constatarea nulității actelor de înstrăinare, în considerarea faptului că ele fac parte din domeniul public local și sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile achizitiv.

Mai mult, chiar dacă, în unele cazuri RADEF s-a judecat în nume propriu cu diverși reclamanți, având în vedere că Sectorul 1 nu a fost parte în aceste litigii, nu îi sunt opozabile, putând demara demersuri judiciare pentru reintrarea în patrimoniul unității administrativ teritoriale a cinematografelor (acțiuni în revendicare, acțiuni în constatarea nulității, revizuiri împotriva hotărârilor judecătorești, dacă este cazul etc.), după analiza situației juridice a fiecăruia dintre imobile”, precizează Primăria.

„Primăria Sectorului 1 a militat încă 2009 pentru trecerea cinematografelor din administrarea RADEF în administrarea comunității locale. Numai astfel, sălile de spectacol din Sectorul 1 pot fi corect administrate și pot deveni spații culturale de excelență unde bucureștenii să aibă parte de un act cultural de înaltă ținută. Doresc să-i asigur pe toți iubitorii filmului că, în administrarea noastră, cinematografele vor fi urgent consolidate și modernizate și își vor păstra destinația de spații de cultură”, a declarat secretarul Sectorului 1, Alexandru Moldoveanu”.

Conform susrsei citate, în perioada următoare, Primăria Sectorului 1 va notifica RADEF să pună în executare decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și va încheia protocolul de predare primire conform legislației în vigoare.

În plus, Consiliul Local al Sectorului 1 va proceda la efectuarea unor sondaje de opinie a proprietarilor/ coproprietarilor acestor clădiri în vederea exprimării consimțământului lor cu privire la reabilitarea și consolidarea acestor imobile. Investiția se va realiza din bugetul local în cadrul unor proiecte investiționale de anvergură.

Reintroducerea cinematografelor în circuitul cultural va crea o infrastructură capabilă să susțină, în mod esențial, proiecția de film cinematografic dar și alte spectacole cinematografice, precum și orice formă de activitate culturală: festivaluri de film, concerte muzicale, expoziții de artă, spectacole de varietăţi sau alte manifestări culturale în cadrul unor programe/proiecte culturale derulate de către Consiliul Local al Sectorului 1 în parteneriat cu Ministerul Culturii, în baza unui Protocol de Colaborare, mai spune Primăria.

„Restaurarea și consolidarea cinematografelor vor reda Bucureştiului, nu numai monumentele istorice aflate în pericol de distrugere, dar şi un reper identitar şi o resursă culturală de certă valoare”, a mai precizat Secretarul Sectorului 1.

Litigiul cu RADEF datează din 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2008, prin care s-a modificat Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, RADEF trebuia să predea Consiliului Local Sector 1 toate cinematografele din această zonă administrativă până la data de 3 iulie 2009.

Prin adresa nr. M/532/23.02.2009, Primăria Sectorului 1 a solicitat predarea sălilor, iar RADEF a răspuns prin adresa nr. 2039/02.03.2009 că le va preda în luna iunie 2009. În 12 octombrie 2009 s-a revenit cu o solicitare, însă RADEF nu a mai răspuns.

Prin urmare, în 2009, Consiliul Local Sector 1 a chemat în judecată RADEF. A câștigat în primă instanță procesul, dar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2011, Executivul a abrogat prevederile legale privind transferul cinematografelor către consiliile locale. Ca urmare, recursul RADEF a fost admis și cererea Consiliului Local Sector 1 a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În anul 2013, prin decizia 19, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională Ordonanța dată de Guvern în 2011. În consecință, Consiliul Local Sector 1 a chemat din nou în judecată RADEF care a fost obligată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 8128/2/2013 să predea cinematografele și grădinile cinematografice. RADEF a formulat recurs, însă Înalta Curte de Casație și Justiție l-a respins ca nefondat în 14 iunie 2016.

Cookies