Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare

10 apr. 2021
1093 afișări
Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare
Asta e doar o poză simpatică pentru care tot căutam un prilej bun de publicare

Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare. Mulți bucureșteni s-au săturat să dârdâie în case și să facă duș cu apă încălzită la aragaz din cauza avariilor nenumărate la sistemul de termoficare, care-i lasă zile întregi fără apă caldă și căldură în case. Soluția la această problemă este debranșarea de la Radet și trecerea pe un sistem individual de încălzire, cel mai frecvent optând pentru centrala termică.

Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare

Sistemul de termoficare din București este învechit, iar acest lucru duce la avarii majore. Bucureștenii rămân fără apă caldă și căldură fix atunci când au cea mai mare nevoie – toamna și iarna. Știm că te-ai săturat să întrebi dacă „a venit apa caldă?”, așa că B365.ro îți spune ce trebuie să faci ca să te debranșezi de la Radet și care sunt etapele și documentele necesare

Debranșare de la Radet

Cadrul legal

Debranșarea de la încălzirea centralizată este reglementată prin Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică. Din această lege, mai multe prevederi sunt de interes în vederea debranșării.

Articolul nr. 30 menționează condițiile necesare pentru deconectare, respectiv obținerea acordului vecinilor atât pe orizontală, cât și pe verticală, dar și acordul Asociației de Proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire (alineatul 2). Același articol mai menționează că debranșarea nu se poate realiza în timpul sezonului de încălzire și că deconectarea poate fi efectuată doar de către operatorul care are calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării și pe baza documentelor doveditoare.

În articolul nr. 32 se spune că operatorul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat are dreptul de a stabili condițiile tehnice de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor. Debranșarea de la RADET fără respectarea legii poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei (articolul nr. 45).

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice întărește prevederile Legii nr. 325/2006. Potrivit articolului nr. 47 din această lege, orice „modificare neautorizată de către utilizatori a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și a dotărilor aferente sistemelor de utilități publice” poate fi sancționată cu amendă.

Mai apoi, articolul nr. 247 din Legea nr. 51/2006 oferă detalii cu privire la debranșare. Astfel, dacă sistemul de încălzire centralizat va fi înlocuit cu un sistem de încălzire individual, va fi nevoie de o autorizație de construire, obținută în condițiile legii, „care va ține cont de modul de evacuare a gazelor de ardere, astfel încât condițiile de mediu din imediata vecinătate să nu fie influențate și să fie respectat principiul de asigurare a unui mediu curat pentru vecini”. Înainte de a oferi avizul de deconectare, furnizorul are obligația de a verifica îndeplinirea condițiilor din articolul nr. 247.

De asemenea, dacă deconectarea se face fără îndeplinirea condițiilor legale, furnizorul este îndreptățit să aplice penalizări la factură, reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării (articolul nr. 248, alineatul 2).

Când se poate face debranșarea de la Radet

Dacă dorești să te debranșezi de la RADET, trebuie să ții cont și de faptul că lucrările de deconectare de la sistemul centralizat de încălzire nu se pot realiza în sezonul rece. Potrivit reprezentanților RADET, documentația de debranșare poate fi înregistrată în intervalul 15 aprilie – 31 august (debranșare totală) și până pe 1 septembrie (debranșarea parțială). De asemenea, pentru a te putea debranșa, ai nevoie de acordul vecinilor din bloc, inclusiv al celor care nu sunt pe etaj cu tine, dar și de aprobarea Asociației de Proprietari. Cheltuielile sunt suportate de către persoana care solicită debranșarea.

În urma depunerii documentelor necesare debranșării, autoritățile vor răspunde solicitării în termen de 45 de zile.

Care sunt documentele necesare

Este necesar să completezi următoarele documente, pentru a te putea debranșa de la Radet:

 • Cererea de debranșare – poate fi luată de la sediul Registraturii RADET sau poate fi descărcată de pe site-ul lor. Aceasta include numele complet al solicitantului, adresa completă, precizarea sursei alternative care va fi folosită în locul sistemului centralizat, data și semnătura;
 • Acordul scris al vecinilor, pe verticală și pe orizontală, care va trebui depus la Direcția Tehnică (Serviciul Tehnic și Avize);
 • Cererea către Asociația de Proprietari și acordul scris al acesteia – și acest document va trebui depus la Direcția Tehnică.

În plus, trebuie să mai adaugi la dosar și:

 • Copie după actul de identitate al proprietarului;
 • Copie cu actul de proprietate al locuinței pentru care se solicită debranșarea;
 • Acordul de acces la sistemul de distribuție de gaze. Este posibil să fie nevoie de despăgubirea celorlalți vecini deja debranșați, în cazul în care nu ai contribuit în momentul în care a fost trasă noua conductă de gaz pentru centrale;
 • Proiectul tehnic de debranșare de la rețeaua de termoficare, întocmit de un proiectant specializat și atestat MLPTL (Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței), IS (instalație sanitară) și IT (instalație termică);
 • Copie CUI pentru SRL sau PFA al executantului de proiect.

Proiectul de gaz, cum îl realizezi

Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare

Ai nevoie de o firmă autorizată ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei) pentru realizarea proiectului de gaz. Această firmă cunoaște toate actele necesare în această etapă și se poate ocupa și de instalația de gaze. Proiectul de gaz trebuie să cuprindă cel puțin:

 • Analiza și descrierea situației existente față de proiectul inițial al blocului, apartamentele branșate și debranșate, cu sau fără altă sursă de încălzire, starea tehnică a instalației de distribuție de la subsolul blocului și/sau alte date concrete, care vor fi trecute la fața locului în memoriul tehnic justificativ;
 • Analiza tehnică din care să rezulte necesitatea modificării instalației termice, soluția tehnică și justificarea tehnico-economică;
 • Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor;
 • Schema coloanelor cu necesarul de căldură, precum și pierderile de presiune la baza fiecărei coloanei, la nivel de scară și bloc;
 • Breviarul de calcul hidraulic de dimensionare și breviarul de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură în noile condiții;
 • Antemăsurătorile pentru lucrările care trebuie efectuate pentru instalația de încălzire și pentru apa caldă de consum.

Proiectul trebuie realizat astfel încât, în urma modificărilor termice, să nu ducă la creșterea consumurilor specifice de energie aferente apartamentelor rămase racordate.

Etapele procedurii de debranșare de la Radet

Debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire poate fi realizată de către furnizor sau de o firmă autorizată, cu respectarea cerințelor tehnice și legale. Mai jos sunt etapele procesului de debranșare:

 • Etapa 1 – Depunerea cererii de debranșare, alături de acordul scris al vecinilor și al Asociației de Proprietari;
 • Etapa 2 – După depunerea cererii, vei primi o informare referitoare la condițiile legale de debranșare de la RADET și avizul tehnic de debranșare. Acesta trebuie aprobat de Asociația de Proprietari și prezentat la Secția de Termoficare, pentru a întocmi avizul de plată;
 • Etapa 3 – După achitarea taxelor aferente debranșării, RADET se va ocupa de efectuarea lucrărilor de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire;
 • Etapa 4 – După încheierea lucrărilor, se va întocmi un proces-verbal de debranșare în patru exemplare;
 • Etapa 5 – Reprezentantul Asociației de Proprietari va merge la Serviciul Vânzare Facturare Recuperare Creanțe pentru a întocmi un act adițional la contractul existent și care va conține noile Suprafețe Echivalente Termic (SET);
 • Etapa 6 – Un reprezentant al Adunării Generale a Asociației de Proprietari va verifica debranșarea și va hotărî modul în care va fi înregistrat și repartizat consumul între apartamentele rămase, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1386/2003.

Aspecte legale privind debranșarea de la RADET

Înainte de a declanșa procedura de debranșare de la sistemul centralizat de încălzire, este bine să ai în vedere câteva aspecte legale:

 • Furnizorul de energie termică (RADET) nu poate refuza debranșarea individuală a unui consumator. Potrivit articolului nr. 34 din Ordonanța de Urgență 73/2002, orice consumator de energie termică are dreptul de a solicita rezilierea contractului printr-un preaviz de 30 de zile calendaristice;
 • Operatorul serviciului de alimentare cu energie electrică în sistem centralizat are dreptul, potrivit legii, de a stabili condițiile tehnice de debranșare cu respectarea normelor emise de ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice);
 • Dacă deconectarea de la sistemul de încălzire centralizat se realizează pentru a-l înlocui cu un sistem de încălzire individual, modificarea sistemului de încălzire trebuie realizată numai cu autorizație de construire, care va trebui să țină cont de modul de evacuare a gazelor de ardere, pentru a asigura un mediu curat pentru vecini;
 • Intervențiile la construcțiile existente, transformarea, extinderea, desființarea parțială sau lucrările de reparații trebuie realizate doar pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize termice, întocmite de un expert tehnic atestat;
 • Dacă se dorește montarea unei centrale termice de apartament, este necesară debranșarea totală de la furnizorul de energie termică RADET.

Condițiile în care nu se poate realiza debranșarea de la Radet

Potrivit legislației în vigoare, debranșarea de la sistemul centralizat de încălzire nu poate fi realizată în următoarele cazuri:

 • Atunci când este solicitată deconectarea unor corpuri de încălzire din cadrul spațiului de locuință unde nu sunt montate repartitoare de costuri (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când este solicitată deconectarea totală fără să se asigure încălzirea spațiului cu o sursă alternativă de producere a energiei termice (articolul nr. 251 din Legea nr. 51/2006);
 • Atunci când în cazul blocului respectiv nu au fost efectuate deconectări anterioare  (articolul nr. 249 din Legea nr. 51/2006).

Dacă nu sunt respectate prevederile legale legate de debranșarea de la RADET, furnizorul are dreptul, conform articolului nr. 248 din Legea nr. 51/2006, să aplice penalități la factură aferente cheltuielilor suplimentare de exploatare datorate deconectării. De asemenea, persoana în cauză va trebui să plătească și o amendă cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de către reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau autoritățile administrației locale.

Costul debranșării

Pe lângă costurile aferente obținerii documentelor necesare pentru aprobarea și derularea lucrărilor de debranșare, cheltuielile mai includ și:

 • Taxa de verificare a documentației tehnice de debranșare – 59,34 de lei fără TVA;
 • Taxa pentru lucrările de debranșare, calculată în funcție de numărul de etaje al blocului și de tipul de legătură al caloriferelor din locuință (înfiletare sau sudură). În acest context, taxa poate fi cuprinsă între 47 și 85 de lei pentru primul calorifer, iar pentru următoarele, se aplică o taxă suplimentară de 8 lei per calorifer (fără TVA).

Debranșare de la Radet. Care sunt etapele și documentele necesare

Cookies