De unde obții autorizație de construcție pentru balcon, în București

19 nov. 2020
3158 Afișari
De unde obții autorizație de construcție pentru balcon, în București

Cu toții ne plictisim la un moment dat de aranjarea mobilei în casă și vrem să întrerupem monotonia adăugând mici schimbări. Iar cu atâta timp liber și stat în casă, de ce nu am face-o? În continuare, vă prezentăm tot ce trebuie să știți atunci când vreți să faceți modificări mai de amploare la organizarea sau structura casei.

Când este nevoie de autorizație de construcție pentru balcon

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, arată, în art. 1, că: „executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi.” Aceasta se obține „la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.” Autorizația de construire se emite pentru executarea lucrărilor de bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de zile de la data depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Excepții: Când nu ai nevoie de autorizație?

Pentru anumite tipuri de lucrări nu ai nevoie de autorizație de construcție/ desființare, cum ar fi:

 • reparații la acoperișuri, învelitori sau terase, chiar și cu schimbarea materialelor inițiale; însă doar dacă nu se schimbă forma acelor acoperișuri, învelitori sau terase;
 • reparațiile și înlocuirile de tâmplărie interioară se vor putea face și dacă nu se va păstra forma, dimensiunile golurilor și tâmplăriei;
 • lucrări de reparații, înlocuiri ori reabilitări la terase exterioare, însă doar dacă nu va avea loc modificarea calității și a formei arhitecturale a elementelor de fațadă.

De unde obții autorizație de construcție pentru balcon dacă ești în București

Autorizația de construire poate fi solicitată la primărie, prin depunerea dosarului cu documentația completă. Doar după primirea autorizației poți începe realizarea construcției, care trebuie să respecte propunerea și expertiza tehnică. Execuția construcției poate fi făcută fie de o firmă specializată, fie în regie proprie.

Acte necesare pentru obținerea autorizației

Pentru lucrări de închidere a balcoanelor/ logiilor existente se va emite autorizație de construire în baza unei documentații de autorizare cu conținut simplificat având următorul cuprins:

 1. memoriu de arhitectură,
 2. releveu,
 3. poze cu fațada,
 4. propunerea de închidere sau de desființare a balcoanelor/logiilor,
 5. avizul proiectantului inițial sau, după caz, expertiză tehnică pentru unitatea locativă/ spațiul aflat în proprietatea solicitantului, indiferent de funcțiune.

La ce preț ajunge o autorizație de construcție pentru balcon

Obținerea autorizației de construire implică și niște costuri. Potrivit Codului Fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculează în funcție de numărul de metri pătrați ai suprafeței pentru care se solicită actul. Așadar, în mediul urban, taxele sunt următoarele:

 • până la 150 de metri pătrați – între 5 și 6 lei;
 • între 151 și 250 de metri pătrați – 6-7 lei;
 • între 251 și 500 de metri pătrați – 7-9 lei;
 • între 501 și 750 de metri pătrați – 9-12 lei;
 • între 751 și 1.000 de metri pătrați – 12-14 lei;
 • peste 1000 de metri pătrați – 14 lei + 0,01 lei/metru pătrat pentru fiecare metru peste 1.000.

Este nevoie de acordul vecinilor pentru modificările efectuate la balcon?

Potrivit noii legi 149/2020, nu mai este nevoie de acordul vecinilor, ci de acordul asociației de proprietari pentru a se putea efectua lucrări de închidere a balcoanelor/ logiilor aflate la parterul clădirilor de locuit multietajate. Important este și de știut că modificările aduse construcției se efectuează din motive legate de securitate, de atenuare a efectelor noxelor, zgomotelor, gunoaielor, precum și pentru siguranța și sănătatea celor care locuiesc în apartamentul respectiv.

Sancțiuni

Efectele omisiunii de a obține autorizație de construire, atunci când aceasta este obligatorie pot avea mai multe consecințe negative, cum ar fi: sancțiunea contravențională, desființarea construcțiilor, precum și posibilitatea atragerii unor neînțelegeri cu vecinii, care ar putea intenta o acțiune în instanță.

O primă consecință pe care o atrage încălcarea legislației și construirea fără autorizație, atunci când legea o cere, este sancțiunea contravențională, adică aplicarea unei amenzi pentru lipsa autorizației.

Pe lângă aplicarea unei amenzi, autoritățile care vin în control dispun și punerea în acord cu legea. Prin urmare, cel care a fost amendat va trebui să încerce să-și facă rost de hârtiile pe care nu le-a luat la timpul lor. Pe lângă aceste sancțiuni, poate fi decisă și desființarea construcțiilor, dacă e cazul. O altă posibilă consecință pentru cei care „uită” să obțină autorizație de construire se materializează într-un posibil proces de judecată din partea vecinilor direcți.

Cookies