SMART CITY

De mâine reîncepe școala. Programul examenelor și al evaluărilor naționale

Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014 se susţin, de regulă, până la data de 23 mai 2014, informează rtv.net.

Semestrul al II-lea

Cursuri – miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014

Vacanţa de vară – sâmbată, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014

Anul şcolar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 176 de zile lucrătoare, cu excepţia claselor terminale din învăţământul liceal, care are doar 33 de săptămâni, şi a claselor de a VIII-a, cu 35 de săptămâni.

Prin excepţie de la această regulă, se stabilesc următoarele:

pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 30 mai 2014
pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014
pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare
pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de doi ani, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare
pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile
stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologic, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor
pentru învăţământul postliceal (şcoala postliceală şi şcoala de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Calendarul examenului de BACALAUREAT 2014, sesiunea iunie-iulie 2014

26-30 mai 2014: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10-12 iunie 2014: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
11-13 iunie 2014: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
16-20 iunie 2014: Evaluarea competenţelor digitale – proba D
23-27 iunie 2014: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
30 iunie 2014: Limba şi literatura română – proba E) a) – proba scrisă
1 iulie 2014: Limba şi literatura maternă – proba E) b) – proba scrisă
2 iulie 2014: Proba obligatorie a profilului – proba E) c) – proba scrisă
4 iulie 2014: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d) – proba scrisă
7 iulie 2014: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)
7 iulie 2014: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014: Rezolvarea contestaţiilor
11 iulie 2014: Afişarea rezultatelor finale
ADMITERE LICEU 2014: Modificări importante cu privire la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2014

Calendarul EVALUĂRII NAŢIONALE 2014

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a: 13 iunie
Înscrierea la Evaluarea Naţională: 16 – 18 iunie
Limba şi literatura română – proba scrisă: 23 iunie
Limba şi literatura maternă – proba scrisă: 24 iunie
Matematică – proba scrisă: 25 iunie
Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00): 27 iunie
Depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00): 27 iunie
Rezolvarea contestaţiilor: 28 iunie – 30 iunie
Afişarea rezultatelor finale după contestaţii: 1 iulie

Evaluarea Naţională se va desfasura în conformitate cu metodologia aplicată în anul 2013. Programele de examen nu se modifică, cu excepţia celei pentru limba şi literatura slovacă maternă.

EVALUARE şi la clasele mici

Aceste evaluari se vor desfăşura în două sesiuni, în perioada 6 — 29 mai, după cum urmează: prima sesiune în perioada 6 — 15 mai, iar a doua sesiune în perioada 20 — 29 mai.

Prima sesiune de evaluări va avea următorul calendar: clasa a II-a (6 mai — Limba româna — scris şi citit, 7 mai — Limba maternă — scris şi citit, 8 mai — Matematică), clasa a IV-a (13 mai — Limba română — Limba maternă, 14 mai — Matematică), clasa a VI-a (14 mai — Limba şi comunicare, 15 mai — Matematică şi Ştiinţe).

Sesiunea a doua de evăluari este destinată elevilor care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune.

Sesiunea a doua va avea următorul calendar: clasa a II-a (20 mai — Limba română — scris şi citit, 21 mai — Limba maternă — scris şi citit, 22 mai — Matematică), clasa a VI-a (27 mai — Limba şi comunicare, 28 mai — Matematică şi Ştiinţe), clasa a IV-a (28 mai — Limba română — Limba maternă, 29 mai — Matematică).


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button