ARHIVA B365

De ce NU pot fi vândute sediile Antenelor

ANAF explică că imobilele confiscate de la Dan Voiculescu NU sunt scoase la licitație în prezent întrucât există litigii în curs, iar prețul care s-ar putea obține în acest caz ar fi extrem de scăzut.

Valorificarea bunurilor sechestrate în dosarul ICA este îngreunată din cauze independente de competențele ANAF, se arată în mesajul transmis de oficialii Fiscului.

„În ce privește atribuțiile ANAF, menționam că acestea au fost îndeplinite în totalitate (intabulare, inventariere, evaluare), bunurile fiind disponibile pentru valorificare”, se arată în comunicatul ANAF, citat de realitatea.net. 

Fiscul prezintă în detaliu problemele legate de valorificarea bunurilor confiscate în dosarul ICA, după cum urmează:

„1. Prin sentința 888/08.08.2014, pe lângă alte bunuri, au fost confiscate următoarele 4 bunuri imobile:

– terenul 29.220 mp (din str. Gârlei 1D)

– imobilul unde funcționează postul de televiziune Antenă 3 (Sos. București-Ploiești nr. 25-27)

– teren 4.457 mp+cladire P+3 (str. Gârlei 1B)

– teren 3.000 mp+cladire P+8 (str. Gârlei 1B)-sediul Grivco

2. Acestea NU sunt scoase la licitație în prezent întrucât există litigii în curs care vizează aceste bunuri imobile, litigii care au fost notate ca sarcini în cartea funciară.

3. Aceste litigii sunt rezultatul acțiunilor demarate în instanță de către SC Antena 3 SA, SC Antena Grup SA, Grupul Industrial Voiculescu și compania SC Grivco SA.

4. Subiectul litigiilor îl constituie atât recunoașterea contractelor de închiriere dintre reclamanți și foștii proprietari și, implicit, a dreptului de preemțiune (prioritate la cumpărare) al chiriașilor la achiziționarea imobilelor, cât și legalitatea intabulării dreptului de proprietate înscris pe numele statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice.

5. De exemplu, în dosarul nr.17616/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București secția a IV-a civilă, Societatea Antena TV Group SA a solicitat constatarea valabilității contractului de închiriere încheiat cu Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA și a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului situat în șoseaua București-Ploiești, nr. 25-27, sector 1.

Prin sentința civilă nr. 1299/04.11.2015,Tribunalul București secția a IV-A civilă, a admis acțiunea, respectiv a constatat valabilitatea la data de 08.08.2014 a contractului de închiriere încheiat la 01.09.2007 între AntenA TV Group S.A, și S.C. Compania de Cercetări Aplicative și Investiții S.A , astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr.1/27.03.2009, Actul Adițional nr. 2/01.08.2011, Actul Adițional nr. 2 bis /31.08.2012 și actul adițional nr. 3 /09.10.1012. Instanță a constatat dreptul de preemțiune al reclamantei la cumpărarea imobilului ce reprezintă spațiul închiriat potrivit contractului de închiriere menționat, la prețul stabilit de comisia de evaluare pe bază raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, potrvit art. 22 alin. 8 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007.

„Menționăm că ANAF a formulat cale de atac împotrivă acestei decizii”, spun reprezentanții Fiscului.

6. Elocventă pentru înțelegerea problemelor cu care ANAF se confruntă în valorificare este și situația care vizează terenul de 3.000 mp+cladire P+8 (str. Gârlei 1B)-sediul Grivco (dosar 36368/3/2015). După ce plângerea reclamanților a fost respinsă, aceștia au continuat demersurile în instanță, iar în luna octombrie au introdus noi acțiuni, înregistrându-le în cartea funciară în 23.10.2015.

7. În ceea ce privește dosarul 61665/299/2014 (terenul 29.220 mp din str. Gârlei 1D), cât și dosarul 61666/299/2014 (teren 4.457 mp+cladire P+3 din str. Gârlei 1B), acestea au că obiect reclamarea nelegalității intabulării a dreptului de proprietate înscris pe numele statului român. în aceste dosare instanță de fond a respins acțiunea reclamanților, aceștia având drept de a exercita cale de atac împotrivă sentinței judecătorești în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea le-a fost comunicată. Subliniem faptul că, până la acesta data, instanță NU a comunicat ANAF motivarea sentintelor pronunțate în luna iunie a.c.

8. Toate litigiile amintite au fost înscrise ca sarcină de reclamanții din dosare în cartea funciara, înscriere contestata de institutia noastra.

9. Potrivit legislatiei în vigoare, ANAF poate scoate la licitație imobilele mentionate la pct. 2, asumându-si însă riscul de a nu primi nicio ofertă, în condițile în care probabilitatea ca un potențial cumpărător să-și asume achiziționarea unor imobile de valoare ridicata cu sarcini este extrem de scăzută.

Mentionam faptul că scoaterea la licitație publică având ca rezultat nevânzarea imobilelor, din cauza lipsei ofertantilor, conduce automat la diminuarea prețului de vanzare cu 25%, la fiecare licitatie.

În cazul in care s-ar iniția procedurile de valorificare, cu reducerea succesivă a prețului de vânzare (potrivit legii), există riscul real al valorificarii în ultima etapă, la un preț cu mult sub cel din rapoartele de evaluare.

Din acest motiv, ANAF apreciaza ca, pana la solutionarea tuturor litigiilor, nu este oportuna scoaterea la vanzare a bunurilor imobile, avand in vedere ca interesul ANAF este de a obtine pentru statul roman o suma cat mare”.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button