ARHIVA B365

În cazul unui incendiu la metrou, operaţiunile de salvare sunt foarte dificile – Curtea de Conturi

În sinteza raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către Metrorex SA” făcută publică de Curtea de Conturi, se precizează că, „în caz de incendiu, intervențiile pentru stingere și salvare sunt dintre cele mai dificile din cauza condiţiilor deosebite impuse de spaţiul de intervenţie limitat, propagării rapide a incendiului cu degajare de temperatură până spre 1000 °C şi degajare de fum toxic„.

La capitolul „Situații de urgență”, Curtea de Conturi arată că activitatea Metrorex cu privire la situațiile de urgență s-a derulat în colaborare cu celelalte forțe care se ocupă de prevenție și intervenție (Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul Român de informații, Jandarmeria ș.a.), atât în ceea ce privește crearea unui cadru reglementat și procedural, cât și în ceea ce privește exercițiile tactice comune pentru pregătirea forțelor de intervenție și testarea capacității de gestionare a situațiilor de criză (incendiu, evacuare călători, colet suspect, atac terorist ș.a.).

Potrivit raportului, deşi se acordă atenție aspectelor legate de situațiile de urgență, există o anumită reținere / neimplicare pe acest segment în sensul că nu se manifestă dorința de a „stăpâni” problematica, de a identifica toate riscurile, de a elabora proceduri interne specifice, a le testa eficacitatea prin exerciții tactice proprii și a le revizui periodic, precum și de a propune soluții și măsuri de perfecționare a cadrului de reglementare.

„În acest sens, la nivelul Metrorex nu sunt elaborate și implementate proceduri specifice pentru fiecare dintre domeniile și riscurile identificate care să particularizeze și să detalieze, pentru activitatea și personalul propriu (pe operațiuni, persoane, timpi de reacție ș.a.), cadrul legal și cadrul general stabilit prin documentele de referință semnate în comun cu celelalte forțe de intervenție”, potrivit raportului.

Curtea de Conturi precizează că, deşi Metrorex participă la exercițiile tactice comune inițiate de autoritățile competente în domeniul situațiilor de urgență nu derulează propriile exerciții, la nivelul său de competență (cu personal propriu și/sau cu voluntari, în timpul sau în afara programului de lucru cu publicul, după caz), pentru toate aspectele ținând de situațiile de urgență, pentru a testa capacitatea de reacție a personalului de specialitate și a personalului de la firmele de pază ș.a., pentru a stabili gradul de cunoaștere a procedurilor, nivelul lor de aplicabilitate, „punctele slabe” în organizare și în derularea exercițiilor.

Vezi şi: Metrorex, căpuşat de firma sindicatului de 21 de ani. Se propune sesizarea DNA – Curtea de Conturi

„În cadrul exercițiilor tactice comune, efectuate împreună cu alte forțe de intervenție, Metrorex nu are cunoștință de existența unor comisii comune de monitorizare a exercițiilor, de măsurare și comparare a timpilor de reacție și de intervenție, de punctare și urmărire a respectării tuturor pașilor procedurali – din raportul cărora să-i fie transmis capitolul referitor la propria prestație pentru analiză și pentru măsuri de revizuire și perfecționare a propriilor procedurilor.

La nivelul Metrorex nu există o procedură clară care să prevadă efectuarea de analize post-factum, formalizate, cu privire la desfășurarea exercițiilor proprii și/sau comune, precum și a evenimentelor petrecute efectiv, în care să fie comparate reacțiile, timpii și operațiunile derulate efectiv cu cele din procedurile aferente, să fie identificate diferențele și disfuncționalitățile, cauzele și responsabilitățile și să fie propuse măsuri în consecință„, se mai arată în raport.

Bagaj suspect, la staţia Piaţa Romană. Călătorii au trecut 30 de minute pe lângă el

Unul dintre evenimentele prin care Curtea de Conturi indică lacunele sistemului de intervenţie la nivelul Metrorex s-a produs în vara acestui an, la stația de metrou Piața Romană, unde a fost găsit un bagaj suspect. Potrivit Curţii de Conturi, călătorii au fost expuşi unui potenţial pericol, fiindcă au trecut timp de 30 de minute pe lângă bagajul suspect.

Concret, pe 16 iunie 2015, la ora 16:10, în staţia de metrou Piaţa Romană a fost semnalat un bagaj suspect sub banchetele de scaune de pe un peron. În acest context s-a dispus evacuarea călătorilor, modificarea accesului și a tranzitării stației și intervenția forțelor speciale pirotehnice ale poliției, care au infirmat existența unui mecanism exploziv și astfel s-a permis reluarea traficului normal în jurul orei 17:45.

„Față de acest eveniment cu potențial periculos necunoscut, care din fericire nu s-a confirmat, la nivelul Metrorex nu a avut loc o analiză formalizată cu privire la modul, timpul și eficacitatea în care a acționat efectiv fiecare dintre structurile și fiecare dintre persoanele cu atribuții specifice din cadrul Metrorex, singurul raport fiind al dispecerului central care a prezentat derularea evenimentelor din punctul de vedere al acțiunilor pe care le-a întreprins.

Astfel, din raport reiese că după alarmarea dispeceratului central, la ora 16:11, acesta a anunțat poliția metrou și dispecerul comercial pentru a trimite un agent de pază să verifice dacă bagajul este suspect.

Între ora 16:11 când s-a făcut alarmarea și ora 16:42 când poliția metrou a confirmat că bagajul era suspect de a avea un conținut periculos (cca 30 de minute) – ca urmare s-a dispus de către dispecer izolarea zonei, evacuarea călătorilor din stație și reorganizarea circulației trenurilor – nu se cunoaște cu exactitate și nu s-a analizat în mod formalizat și amănunțit ce anume s-a întâmplat efectiv la locul respectiv, cine a intervenit, cum și cu ce eficacitate și care a fost gradul de expunere la pericol (explozia bagajului suspect) pentru călătorii aflați pe peron sau în trenurile care au continuat să circule și să staționeze în stația respectivă în intervalul respectiv de 30 de minute„, arată Curtea de Conturi în raport.

Potrivit instituţiei, lipsa unor proceduri specifice detaliate și suficient testate a făcut ca și în cazurile de reorganizare a circulației trenurilor să intervină momente contradictorii și de confuzie pentru călători ca urmare a neconcordanței dintre anunțurile făcute în stații și în trenuri și realitatea imediat următoare a transferului de pe un sens pe celălalt, a succesiunii și a direcției efective de plecare a trenurile staționate la peronul comun.

Metrorex nu are asigurare de răspundere civilă în caz de accidente

De altfel, în acelaşi raport se precizează că Metrorex nu are nici acum asigurare de răspundere civilă în cazul producerii unor accidente, deşi legea prevedea asta încă din 2010.

„Managementul Metrorex nu s-a implicat îndeajuns în aspectele privind achiziția serviciile de asigurări de răspundere civilă pentru pagube produse călătorilor în caz de accidente / incidente feroviare produse în activitatea de transport de călători pe liniile de metrou, cazuri în care Metrorex ar putea fi pus în situația de a plăti daune / compensații civile unor călători afectați.

De abia în anul 2013 au fost făcute demersuri concrete pentru achiziţionarea, de la o firmă de asigurări, a serviciilor de asigurare pentru călătorii transportați – în condițiile în care, din anul 2010, Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor feroviare aprobat prin HG nr.117/2010, art.13 lit.(h) prevedea obligația, în cadrul managementului siguranței feroviare: «Să ia toate măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente şi/sau incidente în timpul furnizării serviciilor de transport pe calea ferată sau pe reţeaua de transport cu metroul pe care le efectueaz㻄, precizează Curtea de Conturi.

În urma unei proceduri de achiziţie directă, iniţiată în 2014, la care s-au prezentat patru companii de asigurare, se stabiliseră praguri de 25 de euro pentru o zi de spitalizare, 10.000 de euro în caz de deces şi 10.000 de euro pentru fiecare persoană care ar rămâne invalidă în urma unui accident, prima de asigurare anuală fiind stabilită la 26.500 euro.

Condiţiile nu au fost acceptate însă de şefii Metrorex, aşa că licitaţia a fost reluată anul acesta, dar fără succes. „Rezultatele nu au fost aprobate de către CA, în luna noiembrie 2014, și abia în luna aprilie 2015, după 4 luni, a fost demarată procedura de achiziție a „Serviciilor de expertizare şi asistenţă de specialitate în domeniul asigurărilor„ prin publicarea anunțurilor în SEAP – la care nu s-a primit nicio ofertă astfel încât, nici în prezent, obiectivul nu a fost realizat„, indică reprezentanţii Curţii de Conturi.

Realizatorii raportului mai arată că pentru răspunderea civilă în caz de accidente nu s-a efectuat în prealabil o documentare detaliată asupra domeniului asigurărilor, pentru a se obține date și informații de la entități subordonate Ministerului Transporturilor care au astfel de asigurări și pentru a se efectua o analiză comparată care să ducă la conturarea și fundamentarea concretă a obiectivelor și cerințelor Metrorex înainte de declanșarea operațiunilor de achiziție.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button