LA MINE-N CARTIER

Cursuri gratuite de formare profesională pentru persoanele cu dizabilităţi

Cursurile sunt gratuite, toţi participanţii primind un suport financiar în valoare de 500 lei lunar pe durata frecventării lor şi diplome de calificare recunoscute de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale, Familiei şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări.

Proiectul „Şanse egale în comunitatea noastră” este implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Proiectul are ca obiectiv general stimularea integrării pe piata muncii a 220 de persoane care aparţin categoriilor sociale vulnerabile şi se derulează în Bucureşti, sectorul 6, în perioada 1 octombrie 2013 – 1 aprilie 2015, cu o valoare totală de 1.402.018,96 lei din care finanţarea nerambursabilă este de 1.373.978,58 lei.

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite sunt rugate să contactezeDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, persoană de contact: Porfir Oana Maria, Asistent PR, tel. 0730.649.539, email: office@dgaspc6.com.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button