LA MINE-N CARTIER

Cursuri GRATUITE de calificare profesională pentru frizer, tâmplar, florar și operator calculator

Cursurile oferă diplome de calificare recunoscute de Ministerul Muncii, prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, în următoarele meserii: frizer, tâmplar universal, lucrător în cultura plantelor, lucrător în comerţ, confecţioner-asamblor articole textile, agent de securitate.

În acelaşi timp, au fost selectate două cursuri ce pot fi accesibile persoanelor cu dizabilităţi, în mod deosebit, dar nu exclusiv: florar-decorator, operator calculator.

Concomitent, proiectul oferă beneficiarilor consiliere socială şi de dezvoltare a abilităţilor de bază, dar şi servicii gratuite de suport pentru cei care accesează cursurile de calificare şi au în îngrijire persoane dependente, se arată în comunicatul Primăriei Sector 6 remis redacției.

Serviciile constau în acompanierea şi îndrumarea în relaţiile cu instituţii publice sau private a persoanelor dependente, copiii cu vârstă peste 3 ani fiind supravegheaţi, îndrumaţi şi ajutaţi în efectuarea temelor în cadrul unui centru de zi specializat sau la domiciliu. Copiii mai primesc o masă caldă zilnic, pe perioada frecventării centrului.

Proiectul „Europa inclusivă – iniţiative regionale sustenabile” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, cu o durată de implementare de 18 luni. Valoarea totală a proiectului este de 9.266.308 lei, din care contribuţia tuturor partenerilor este in valoare de: 796.902 lei

Beneficiarul finanţării este Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, parteneri naţionali în derularea proiectului fiind Asociatia Institutul pentru Politici Sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, Asociatia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCATIE şi Fundaţia Sfânta Macrina – Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Proiectul are ca obiectiv general creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a 1000 de persoane din grupuri vulnerabile, respectiv: 400 persoane de etnie romă, 250 persoane cu dizabilităţi, 50 tineri peste 18 ani ce parăsesc sistemul de protecţie al statului, 300 persoane aflate în detenţie.

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite sunt rugate să ne contacteze la tel./fax: 021/410 30 20 interior, 326, email: compartimenthandicappermanent@dgaspc6.com.

Persoană de contact: Nadia Stroia, mobil: 0726.727.209.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button