Cum va fi reabilitat Parcul Cișmigiu. Obiectivele specifice ale proiectului, prezentate de PMB

de:
06 aug. 2019
0 Afișari
Cum va fi reabilitat Parcul Cișmigiu. Obiectivele specifice ale proiectului, prezentate de PMB

Proiectul a pornit de la necesitatea de a reabilita căile de acces (alei, poduri, podețe) și s-a dezvoltat pentru a asigura o reamenajare integrată și coerentă a Grădinii Cișmigiu, adecvată statutului de parc istoric

Primăria Capitalei anunță că respinge ferm afirmațiile conform cărora ar propune „arbori monumentali sănătoși” pentru defrișare în Grădina Cișmigiu, sau ar intenționa „mutilarea” acestui parc istoric, așa cum eronat a apărut în mediul online. Pentru corecta informare cu privire la proiectul inițiat, transmitem informații detaliate despre acest demers.

Astfel, prin proiectul de reabilitare peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu, pentru care au fost aprobați ieri indicatorii tehnico-economici, Primăria Capitalei dorește restaurarea acestui obiectiv, pe care să-l redea bucureștenilor ca spațiu public de calitate, sigur pentru vizitatori și care să păstreze amprenta sa istorică.Inaugurată oficial acum 165 de ani (în 1854), Grădina nu a beneficiat din 1953 de o reabilitare majoră integrată, în schimb a suferit o serie de intervenții neautorizate, care au dus la degradarea unor anumite zone și îl afectează din punct de vedere funcțional, estetic și al siguranței pentru vizitatori.

Pentru a remedia actuala situație a parcului, este necesar ca intervenția să fie una integrată, să aibă la bază studii aplicate la stilul și istoricul acestui parc și să elimine acele transformări ce au degradat parcul de-a lungul timpului.

Prin proiect nu se propun spații comerciale noi, și nici defrișări de arbori pentru realizarea de restaurante, ci sunt prevăzute plantări noi

„Referitor la situația arborilor seculari, plantați înainte de cel de-al doilea război mondial, facem precizarea că, după elaborarea Proiectului tehnic, va avea loc acțiunea de cartare a fiecărui copac în parte, întrucât vorbim de o intervenție integrată, așadar inclusiv din acest punct de vedere. Copacii sănătoși și cu valoare dendrologică și/sau peisagistică vor fi menținuți și îngrijiți, iar în cazul celor uscați sau bolnavi se va identifica, după caz, în ce măsură au nevoie de tratamente sau de defrișare, pentru a nu îmbolnăvi și alți coaci și pentru a elimina riscul de accidente. Acest aspect este important întrucât Primăria Capitalei dorește să nu se repete incidente similare celor din iarna trecută, când s-au rupt crengi și s-au prăbușit copaci, din cauza fenomenelor meteo extreme. Se intenționează toaletarea zonelor verzi și plantarea de arbori de calitate, care sa refaca coronamentele volumetrice datand inca din perioada Meyer si preluate partial de Redbun”, precizează municipalitatea. 

Se propune demontarea a patruzeci de bucăți de tonete / cabine pază / toalete ecologice

În ceea ce privește construcțiile existente, vor avea loc desființări ale elementelor parazitare și care imprimă o imagine improprie: împrejmuiri realizate în dezacord cu statutul de parc istoric, grupuri sanitare, chioșcuri, automate, rampe de gunoi, obiecte de mobilier urban și de decor distruse sau cu aspect disonant față de specificul parcului.

Totodată, prin proiect se propun amplasamente amenajate coerent în structura istorică a parcului, cu toate utilitățile aduse în casete ascunse (apa, canalizare, electricitate) pentru a putea fi utilizate în mod permanent sau temporar (târguri, festivități, chioșcuri).

Mai mult, documentația proiectului prevede expres că „intervenţiile şi folosinţa Grădinii Cişmigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al imobilului şi evoluţia sa compoziţională, în integralitatea tuturor elementelor care îl alcătuiesc, principale şi auxiliare”.

Proiectul a pornit de la necesitatea, constatată nu doar de Primăria Capitalei, de a reabilita o serie de căi de acces: alei, poduri și podețe existente în parc. Pentru a fundamenta intervențiile necesare, Primăria Capitalei, prin ALPAB, a comandat expertizele tehnice aferente. În paralel, au fost realizate un studiu de evaluare peisagistică, un studiu istoric și unul dendrologic, vegetația fiind principala componentă a Grădinii Cișmigiu. Aceste documente au evidențiat și alte neajunsuri ale acestui spațiu: la ora actuala, alimentarea spațiilor comerciale din parc se realizează haotic, cu deversari la teren, cu alimentari electrice cu cabluri si prelungitoare trecute prin copaci, etc., fapt care poate afecta buna funcționare a parcului pe termen lung.

Parcul Cişmigiu a suferit de-a lungul timpului o serie de transformări, unele dintre ele dăunătoare: Este vorba, de exemplu, de neutilizarea construcţiilor destinate grupurilor sanitare existente în parc încă din anii 1936-1940, amplasarea de tonete/chioşcuri pentru diverse activităţi comerciale, mini gradini zoologice, mobilier de joacă pentru copii amplasat neadecvat la specificul parcului, nenumarate tipologii de mobilier urban şi împrejmuiri, dar şi de „îmbătrânirea” unora dintre elementele din componenţa parcului – cum este cazul unora dintre poduri.

Subliniem faptul că proiectul se află în etapa DALI (documentație de avizare a lucrărilor de intervenție), din care rezultă o estimare a costului și duratei de implementare. Este vorba, așadar, de o etapă premergătoare Proiectului tehnic, document care va conține detaliile privind execuția efectivă și care abia după votul de ieri urmează să fie demarat.

Obiectivele generale de intervenţie:

• Refuncţionalizarea modului de utilizare a parcului cu prezervarea şi punerea în valoare a compoziţiilor de mare calitate ale parcului cum ar fi: ansamblul Cetăţii, ansamblul Movilei, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului Roman cu terasele de meditaţie, în concordanţa cu cerinţele de conservare şi cu cerinţele societăţii actuale;

• Revitalizarea peisagera a parcului prin aplicarea unor masuri eficente si stiintifice de inlocuiri, toaletari, plantari etc cu punerea in valoare reciproca atat a vegetatiei cat si a ansamblurilor construite si a oglinzii de apa, element definitoriu al parcului Cismigiu;

• Conservarea si punerea in valoare a tuturor elementelor si pieselor istorice inventariate;

• Conservarea si protejarea speciilor si exemplarelor deosebite de vegetatie si arbori.

Obiectivele specifice ale proiectului:

• Restaurarea ansamblurilor istorice care definesc compozitional gradina precum axul central, ansamblul Cetatii, ansamblul Movilei si Buturuga, ansamblul Terasei trandafirilor, ansamblul Rondului roman si cu terasele de meditatie;

• Restaurarea si consolidarea Foisorului;

• Restaurarea si conservarea fanatanii Eminescu si a scarii care coboara din Bulevardul Stirbei Voda cu realizarea in completare a unei rampe care sa asigure accesibilitatea din zona de nord in interiorul gradinii;
• Refacerea integrala a pergolelor de lemn din aleea paralela cu bulevardul Schitul Magureanu;

• Refacerea aleilor in totalitatea acestora cu retrasarea lor pe anumite zone in vedera punerii in valoare a ansamblurilor mai sus amintite;

• Revitalizarea peisagera a materialului horticol, arbori si arbusti constand in toaletari, inalturarea exemplarelor uscate, bolnave sau parazitare, repozitionarea, plantarea si completarea anumitor aliniamente;

• Conservarea si consolidarea malurilor lacurilor cu reabilitarea debarcaderului;

• Restaurarea si completarea imprejmuirilor de valoare de incinta si din interiorul incintei;

• Conservarea, consolidarea si restaurarea podului de nuc;

• Reorganizarea zonei administrative si de intretinere a parcului cu realizarea unor cabane pentru vestiare si depozite de scule in concordanta cu amplasamentul istoric;

• Reorganizarea locului de joaca pentru copii si a zonei de sport intr-o unica pastila generoasa aflata pe latura de est a parcului in apropierea intrarii din rondul Valter Maracineanu;
• Reabilitarea celor doua cladiri anexe grupuri sanitare publice, in prezent nefunctionale;

• Reorganizarea chioscurilor, cu racordarea acestor locatii la reteaua de apa-canal si electrica;

• Reabilitarea retelei de apa canal si a cismelelor cu refacerea bransamentelor;

• Reabilitarea fantanii din lacul mare si alimentarea cu apa a tuturor punctelor de interes peisager: izvoarele din jurul lacului Kretzulescu si cascadele de la ansamblul Movilei;
• Reabilitarea retelei de medie si joasa tensiune cu refacerea bransamentului electric al parcului;

• Reorganizarea iluminatului arhitectural;

• Conservarea, restaurarea si reorganizarea mobilierului urban istoric valoros, recuperarea mobilierului actual de calitate si completarea acestora cu mobilier executat in replica mobilierului istoric;

• Desfiintarea imprejmuirilor parazitare si tuturor chioscurilor, automatelor si a toaletelor ecologice parazitare.

Cookies