SMART CITY

Cum se vor acorda finanțările de la buget pentru programele sportive. CONSULTARE PUBLICĂ

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, şi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor şi modalităţilor de aducere la cunoştinţa publică a proiectelor şi actelor administrative cu caracter normativ ale autorităţilor administraţiei publice locale ale Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, aducem la cunoştinţa cetăţenilor Sectorului 2 Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru programe sportive de utilitate publică şi interes public local, organizate conform prevederilor legale în vigoare, iniţiat de domnul consilier local Metehău Andrei George şi domnul consilier local Andrei Robert Alexandru, ce urmează a fi supus aprobării Consiliului Local Sector 2.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a finanţărilor din bugetul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru programe sportive de utilitate publică şi interes public local, organizate conform prevederilor legale în vigoare însoţit de expunerea de motive, raportul comun întocmit de Comisia de analiză a proiectului pentru aprobarea ,,Regulamentului privind acordarea de finanţări din bugetul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pentru activităţi sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare”, constituită în baza Dispoziţiei Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti nr. 73/10.01.2019, anunţul public şi referatul de aprobare se publică pe site-ul Primăriei Sectorului 2 – www.ps2.ro, secţiunea «Consiliul Local» subsecţiunea «Proiecte supuse dezbaterii publice».

Persoanele interesate pot transmite în scris, propuneri, sugestii sau contestaţii la sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, Sector 2, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul sau pe adresa de e – mail corina.duinea@ps2.ro până la data de 08.03.2019.

Persoana responsabilă: Trancioveanu Andrei, tel. 021.209.62.23.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button