LA MINE-N CARTIER

Cum se face redistribuirea suplimentară a produselor alimentare pentru persoanele defavorizate

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă cetăţenii Sectorului 6 că redistribuirea suplimentară a produselor alimentare din cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 va avea loc la sediul Centrului de distribuire din Str. Murguţa nr. 2 (zona Moineşti), conform următorului program de lucru: de luni până joi: 08.00 – 16.30, vineri: 08.00 – 14.00.

Distribuirea suplimentară se va face doar în favoarea persoanelor aparţinând grupului ţintă stabilit în HG nr. 799/2014, care au primit anterior ajutoare alimentare, fie pe lista cu cupoane, fie pe lista suplimentară, după cum urmează:

– familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

– zilele de  16 – 17 – 18.03.2015 familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare- zilele de 19 – 20 şi 23 martie

– şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare – zilele de 24 – 25 şi 26 martie

– pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună – zilele de  27, 30 – 31martie

– pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună- zilele de  01 aprilie şi 03 aprilie

– persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare – zilele de 6 –7 – 08 aprilie

Se va distribui 1 (una) cutie suplimentară pentru fiecare beneficiar, în limita stocului disponibil. Fiecare beneficiar va prezenta la solicitarea primirii cutiei suplimentare un document justificativ care atestă calitatea de beneficiar, respectiv:

– dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor, pentru familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001;

– familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010;

– carnetul de şomer vizat mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj;

– decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor  pentru pensionarii îndreptăţiţi al căror venit se află sub 400 lei/lună;

– certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare.


Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button