ARHIVA B365

Cum să primești factura de la APA NOVA pe e-mail, în maxim 24 de ore de la emitere

Iată cum prezintă APA NOVA serviciul de transmitere a facturii prin e-mail: Factura verde este serviciul gratuit de transmitere prin e-mail a facturii dumneavoastră pentru serviciile de alimentare cu apă și/sau de canalizare. Aveţi, astfel, acces oricând la factură şi protejăm totodată mediul înconjurător, prin reducerea cantităţilor de hârtie consumate.

Alegeţi Factura verde pentru:
• a primi factura electronică în max 24 de ore de la emiterea sa;
• a avea acces oricând şi de oriunde la informaţiile din factură.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru primirea facturii prin e-mail?
1. Sunteți titularul de contract, reprezentantul locatarilor dintr-un imobil sau reprezentantul legal desemnat de Asociația de Locatari/ Proprietari sau de societatea comercială în relația contractuală cu Apa Nova București.

2. Dețineți un contract nou sau reactualizat de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă / de canalizare (semnat după iulie 2009). În acest caz, descărcați Actul Adițional aferent categoriei de client din care faceți parte, pe care îl regăsiți anexat acestei pagini, iar după completarea și semnarea lui îl puteți transmite scanat, pe adresa de e-mail relatii.clienti@apanovabucuresti.ro. Ulterior, veți primi în maximum 30 zile, pe adresa de e-mail comunicată, Actul Adițional validat de Apa Nova București.

3. Dețineți un contract semnat înainte de iulie 2009. În acest caz, vă rugăm să ne comunicați rapid dacă au intervenit modificări în datele contractuale față de data semnării.

În cazul în care au intervenit modificări, aveți posibilitatea să ne puneți la dispoziție pe adresa de e-mail relatii.clienti@apanovabucuresti.ro actele necesare reactualizării contractului, în funcție de categoria din care faceți parte (identificați aici actele necesare reactualizării contractului).

Dacă nu au intervenit modificări, iar dumneavoastră ne certificați acest aspect, este suficient să ne transmiteți o copie scanată dupa actul dumneavoastră de identitate alături de adresa de e-mail validă pe care doriți primirea facturii exclusiv în format electronic. Vom realiza rapid contractul, un reprezentant al societății noastre vă va contacta în vederea semnării acestuia.

Începând cu acestă informare, facturile vor fi transmise numai în format hârtie. Imediat după îndeplinirea condițiilor precizate mai sus (în funcție de situația dvs) serviciul Factura verde va fi activat și veți primi factura exclusiv în format electronic.

***
Ce înseamnă contract reactualizat?
Începând cu luna iulie a anului 2009, contractul de furnizare şi de prestare servicii de alimentare cu apă şi de canalizare a fost modificat conform Ordinului nr. 90/ 2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. Astfel, este obligaţia dumneavoastră să semnaţi noul contract.
Furnizarea şi/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Bucureşti se realizează numai pe baza contractului încheiat cu Apa Nova Bucureşti. Modalitatea de încheiere şi cuprinsul contractului de furnizare şi/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare sunt reglementate prin lege.
Apa Nova București vine în întâmpinarea dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiei legale de semnare a contractului.

Ce trebuie să faceţi pentru a semna contractul de alimentare cu apă şi de canalizare?
1. Identificați categoria de client din care faceți parte
Utilizator individual
Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deţine în calitate de unic proprietar un imobil şi care beneficiază individual de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatorul individual poate fi:
• Utilizator casnic (unic proprietar pe imobil)
• Instituţie publică
• Societate comercială

Utilizator colectiv
Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatori colectivi pot fi:
• Utilizator casnic (mai mulți proprietari pentru un singur imobil)
• Asociaţie de proprietari
• Instituţie publică
• Societate comercială

2. Identificați care sunt actele necesare pentru reactualizarea contractului, selectând categoria de client în care vă identificaţi:

Utilizatorul individual este persoana fizică sau juridică care deţine în calitate de unic proprietar un imobil şi care beneficiază individual de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatorul individual poate fi
• Utilizator casnic
• Instituţie publică
• Societate comercială

Utilizatorul colectiv este un grup de persoane fizice şi/sau juridice care deţin în proprietate comună un imobil şi care beneficiază în comun de serviciile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. Utilizatori colectivi pot fi:
• Utilizator casnic (mai mulți proprietari)
• Asociaţie de proprietari
• Instituţie publică
• Societate comercială

3. Transmiteți documentele necesare încheierii contractului
Transmiteți documentele necesare încheierii contractului, utilizând formularul de contact online (categoria Contract, subcategoria Încheiere contract) sau pe adresa de e-mail relatii.clienti@apanovabucuresti.ro. Odată cu transmiterea actelor, vă rugăm să furnizați și un număr de telefon valid la care puteți fi contacta în cazul în care mai sunt necesare completări.
Documentele pot fi transmise prin curier sau depuse personal la sediul Apa Nova București situat în str. Demetriade nr. 2, sector 1, București (în intervalul orar: luni – vineri: 8.00- 17.00, sâmbătă: 9.00 – 12.00).

4. Validarea și semnarea contractului
Un reprezentant Apa Nova București completează contractul pe baza documentelor transmise. După realizarea contractului, reprezentantul societății noastre vă contactează pentru a vă invita să semnați, ulterior intrând în posesia exemplarului dvs.

IMPORTANT!
În cazul în care aveţi deja un contract încheiat cu societatea noastră, dar:
• v-aţi mutat;
• aţi vândut;
• aţi cumpărat recent o proprietate;
• aţi desemnat un alt reprezentant în relaţia contractuală cu societatea noastră,
este necesar să reglați situația contractuală. Reactualizarea situaţiei contractuale vă permite accesul la toate serviciile societăţii noastre.

Dacă nu sunteţi titularul contractului de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare, sunaţi la Call Center Apa Nova București 021 207 77 77 sau *7777 sau scrieţi-ne completând formularul de contact de pe site pentru a afla cum să deveniţi clientul nostru.

Toate detaliile referitoare la aceste informaţii sunt disponibile:
• online www.apanovabucuresti.ro
• telefonic (program non-stop) 021 207 77 77 sau la *7777
• la sediul Relaţii Clienţi special amenajat pentru primirea dvs. din str. Aristide Demetriade nr. 2, sector 1.


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button