LA MINE-N CARTIER

Un bloc cu locuințe este construit la zece metri de o benzinărie cu acordul autorităților

Un bloc de locuințe cu zece etaje este construit pe strada Prelungirea Ghencea la doar câțiva metri de o benzinărie și de un rezervor GPL, cu acordul autorităților. Lucrările au demarat în baza unei autorizații de construire ce a fost emisă de Primăria Sectorului 6 pe 29 iulie 2015. Conform documentului, blocul este construit la 10 metri față de limita de proprietate, la est și la sud, și la 5 metri față de limita de proprietate, la nord și la vest. La est însă, blocul se învecinează cu o benzinărie Lukoil, și chiar lângă clădire, la doar câțiva metri distanță, este amplasat un rezervor GPL.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 spun însă că autorizația respectă normele în vigoare. „Autorizaţia de Construire nr. 391/29.07.2015, pentru imobil compus din două tronsoane cu funcţiunea de locuinţe colective, cu regim de înălţime S+P+10E la adresa Prelungirea Ghencea nr. 38 – 40, a fost emisă  cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. Autorizația a fost emisă în baza certificatului de urbanism, cu respectarea acestuia şi a prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent documentaţiei PUZ Coordonator Sector 6, a Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, PUZ Coordonator Sector 6, aprobat cu HCGMB nr. 278/2013 şi PUD „Prelungirea Ghencea nr. 38 – 40”, aprobat cu HCL Sector 6 nr. 151/2014. La baza emiterii autorizaţiei de construire se regăsesc avizele de securitate la incendiu favorabile, emise pentru investiţia autorizată„, au precizat reprezentanții Primăriei Sectorului 6 într-un răspuns remis B365.ro. 

Într-adevăr, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis un aviz favorabil în acest caz, însă doar pentru parcarea subterană a blocului. Pentru partea supraterană a imobilului, ISU a menționat într-un document atașat la dosarul de autorizare a construcției că aceasta „nu face obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu, deoarece nu intră sub incidența prevederilor art.1  din HG nr.1759/2006, modificată și completată cu HG 19/2014”. 

Astfel, conform legislației invocate de ISU, „se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu: clădiri civile definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securităţii la incendiu ca „înalte” sau „foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinaţie”. 

I-am întrebat pe reprezentanții ISU ce înseamnă o „clădire înaltă” în acest context. Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al ISU București-Ilfov ne-a trimis la Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor P118, elaborat de Ministerul Dezvoltării. Conform documentului, o clădire înaltă pentru care este necesar avizul ISU este „clădire civilă supraterană, la care pardoseala ultimului nivel folosibil este situată la peste 28 m faţă de terenul sau carosabilul adiacent cel mai de jos accesibil autovehiculelor de intervenţie ale pompierilor pe laturile care permit calarea, ridicarea, manevrarea scării de intervenţie şi accesul în clădire”. 

Blocul care se construiește pe strada Prelungirea Ghencea nr.38-40 are un regim de înălțime S+P+10 etaje. Nici în certificatul de urbanism, nici în autorizația de construire, și nici în documentele ISU privind această construcție nu am găsit menționată și înălțimea în metri a clădirii.

Conform arhitectului Sorin Gabrea, președinte al Comisiei de Urbanism de pe lângă Primăria Capitalei, înălțimea unui etaj în cazul unei clădiri de locuințe variază între 2,55 metri și 2,85 metri. Prin urmare, clădirea este chiar la limita înălțimii minime pentru deținerea avizului pentru securitate la incendiu.

„La clădirile de locuințe nu este obligatoriu să menționezi înălțimea în metri, doar regimul de înălțime în etaje. De la P+11 etaje, condițiile impuse constructorilor sunt mult mai dure și atunci foarte mulți se opresc sub această înălțime. Însă nu înțeleg cum e posibil să nu fie necesar aviz ISU pentru un bloc cu 10 etaje”, a precizat pentru B365.ro, arhitectul Sorin Gabrea. 

ISU admite că a greșit: Clădirea nu respectă normele privind distanța minimă de siguranță

Pe 27 iulie 2015, ISU emitea un document în care spunea că blocul de 10 (partea supraterană) „nu face obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu”. O lună mai târziu, pe 4 septembrie, reprezentanții ISU scriau Grupului de Inițiativă Prelungirea Ghencea că „în urma verificărilor efectuate la fața locului s-a constatat faptul că imobilul (…) nu respectă distanțele minime de siguranță de minim 40 de metri față de instalația de distribuție GPL-tip SKID, conform prevederilor art.4.8. și tab.3 din NP 037-99 și de minim 12 metri față de gurile de descărcare din incinta benzinăriei”. 

(click pentru mări imaginea)

Mai mult, reprezentanții ISU recunosc s-a comis o greșeală.  „Întrucât în documentația tehnică avizată spre neschimbare de instituția noastră nu au fost incluse toate măsurile de apărare împotriva incendiilor și specifice naturii riscurilor (distanțe de siguranță care se corespundă reglementărilor specifice, față de obiectele din incinta stației de distribuție carburanți și față de instalația de distribuție GPL -tip SKID) se vor lua măsurile legale ce se impun”, mai scriu oficialii ISU în răspunsul oferit Grupului de Inițiativă Prelungirea Ghencea. 

B365.ro a întrebat autoritățile ce măsuri vor lua în acest caz. Reprezentanții Primăriei Sectorului 6 s-au rezumat la a spune că autorizația de construire repectă normele legale și are la bază avizul favorabil al ISU. Reprezentanții ISU ne-au răspuns că au primit sute de solicitări după incendiul din Colectiv, iar un răspuns în cazul imobilului din Prelungirea Ghencea va fi formulat mai târziu.

Fără măsuri clare din partea autorităților, locuitorii din zonă au protestat. Sâmbătă 14 nov. 2015, la orele 11, cetăţenii din Prelungirea Ghencea au ieșit în stradă pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl reprezintă construirea bloc de 10 etaje în imediata apropiere a benzinăriei. 

 

 

 


Recomandarile noastre


Parteneri

Back to top button