Cum a fost „căpuşată” RATB, potrivit unui raport al Curţii de Conturi

de:
25 mai 2015
3 Afișari
Cum a fost

În urma controlului efectuat la începutul anului trecut, Curtea de Conturi a constatat următoarele:

neinventarierea, neevaluarea şi neînregistrarea în contabilitate a Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bucureşti în suprafaţă totală de 924.577 mp, aflate în administrarea RATB, în acest caz au fost încălcate unele prevederi din Legea contabilităţii

stabilirea eronată a cuantumului lunar al chiriei datorate Casa de Ajutor Reciproc RATB – IFN, în acest caz practicându-se, potrivit Curţii de Conturi, un tarif pe metru pătrat mai mic decât cel stabilit prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu consecinţa neînregistrării, nepretinderii şi neurmăririi încasării unor venituri în valoare totală de 215.048 lei.

plata nelegală a sumei de 24.769 lei pentru decontarea unor lucări supradimensionate cantitativ la repararea acoperişurilor unor clădiri aparţinând subunităţilor din cadrul RATB. Curtea de Conturi mai precizează că în timpul controlului aferent eşantionului verificat a fost recuperat.

plata nejustificată a unei sume în valoare de peste 3,65 milioane lei, reprezentând contravaloarea unor prestaţii de „asistenţă juridică” pentru recuperarea creanţelor de la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, reprezentând indemnizaţii de concediu medical care se suportă din fondul de sănătate, în condiţiile în care deşi regia are structuri funcţionale cu atribuţii în acest sens, în nume propriu nu a făcut decât demersuri formale şi minimale pentru recuperarea acestor creanţe

Reamintim că RATB a angajat juriști pe bandă, potrivit un raport de evaluare întocmit de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice București (AMRSPB). Astfel, există 12 jurişti trecuţi ca şi „referenţi de specialitate”, pe lângă cei 30 de consilieri juridici încadraţi ca atare în cadrul RATB. Aceasta ar însemna un total de 42 persoane cu studii juridice în cadrul regiei. Mai multe detalii despre raportul AMRSPB AICI.

prejudicierea bugetului RATB cu suma estimată de 4.814.590 lei, prin nepretinderea şi nerecuperarea cheltuielilor aferente relocării subunităţii regiei situată în str. Camil Ressu nr. 7, Sector 3, de la beneficiarii imobilului – teren în suprafaţă de 8.666,7 mp, restituit în natură, într-un complex de împrejurări şi fapte ce demonstrează o defectuoasă gestiune a bunurilor de utilitate publică date în administrare. 

– neaducerea la îndeplinire, în totalitate, a măsurii transmise prin Decizia nr. 01/2012 cu privire la „efectuarea demersurilor necesare pentru înscrierea conform legii, în Cartea funciară, a tuturor bunurilor aflate în administrare, care alcătuiesc domeniul public şi privat al Municipiului Bucureşti”.

În urma constatării acestor deficienţe, Directorul Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti a decis:

– Întreprinderea tuturor demersurilor pe lângă Direcţia de Specialitate din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Bucureşti în vederea definitivării situaţiei juridice a tuturor terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, aflate în administrarea RATB, evaluarea şi înregistrarea în contabilitate a valorii stabilite, conform prevederilor legale aplicabile.

– Extinderea verificării asupra tuturor contractelor de închiriere pe care RATB le are încheiate cu diverşii locatari şi în cazul identificării altor situaţii în care tarifele contractate au fost mai mici decât limita stabilită prin HCGMB nr. 32/2007 modificată prin HCGMB nr. 268/2010, stabilirea veniturilor suplimentare cuvenite regiei, evidenţierea în contabilitate şi luarea tuturor măsurilor legale ce se impun în vederea încasării acestora, inclusiv a sumei de 266.658 lei, stabilită în timpul controlului.

– Extinderea verificării asupra tuturor tipurilor de reparaţii efectuate în perioada 2011-2013, identificarea tuturor cazurilor în care au fost decontate cantităţi de lucrări neexecutate, stabilirea întinderii prejudiciilor astfel produse, înregistrearea în evidenţa contabilă şi recuperarea acestora, potrivit legii.

– Stabilirea întinderii prejudiciului produs urmare a derulării contractului încheiat cu SC Urbconnet SRL, înregistrarea în evidenţa contabilă a debitului şi luarea măsurilor legale ce se impun în vederea recuperării lui, respectiv a sumei de 3.657.576 lei stabilită în timpul controlului şi a accesoriilor aferente.

– Cuantificarea tuturor cheltuielilor privind relocarea subunităţii RATB care a funcţionat pe terenul din str. Camil Ressu nr.7, Sector 3, prin evaluarea la valoarea de relocare, potrivit condiţiei din dispoziţia Primarului general de retrocedare în natură a terenului respectiv, evidenţierea în contabilitate şi luarea măsurilor legale privind recuperarea prejudiciului creat.

– Continuarea demersurilor pentru efectuarea cadastrului şi înscrierii în Cartea funciară a clădirilor şi a terenurilor aferente, proprietatea publică şi privată a unităţii administrativ-teritoriale aflate în administrarea regiei.

Termenul de finalizare pentru toate măsurile dispuse de Directorul Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti în urma controlului efectuat la începutul anului trecut a fost stabilit pentru datas de 30 iunie 2014.

În acelaşi document se mai precizează că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Într-un comunicat de presă remis B365.ro de Sindicatul Transportatorilor APT din RATB, singurul sindicat din RATB, membru al CNS „Cartel ALFA” in parteneriat cu Asociatia Profesionala a Transportatorilor APT, Asociatia pentru drepturile omului Imaginea Romaniei, Sindicatul Realitatea U.R. (Uzina de Reparatii a RATB), Federatia Sindicatelor Soferilor din Romania 2014 si Asociaţia Naţională a Patronatului Operatorilor de Transport în Regim de Taxi, denunţă „furtul si distrugerea RATB, sustinut in ultimii 25 de ani de catre grupurile politico-mafiote”.

În acelaşi comunicat, reprezentanţii sindicatului solicita ca DNA sa finalizeze cercetarile in urma Rapoartelelor Corpului de Control al Primului Ministru si al Curtii de Conturi.

„Va solicitam sa sesizati autoritatile abilitate pentru a verifica cum au fost privatizate diverse subsectii ale fostei I.T.B. actuala R.A.T.B. din care unele au fost falimentate, din care dam exemplu: serviciile de taxi, maxi-taxi, service-urile Ciclop, Titulescu, CAR-RATB, iar altele au fost subevaluate si vandute cum a fost cazul Parking Ciclop instrainat catre SC DALLI Exim SRL, cu ajutorul conducerii Primariei Municipiului Bucuresti si Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Director la SC DALLI Exim SRL a fost Radu Jianu care mai tarziu a ocupat functia de sef achizitii la RATB, de unde a vandut ilegal la fier vechi o parte din parcul RATB. Radu Jianu a fost trimis in judecata de catre DNA. (…) Va solicitam un program de management strategic pe termen mediu si lung pentru functionarea si dezvoltarea RATB si a Bucurestiului, un transport public urban in conformitate cu legislatia si politicile relevante din Europa.”, cer sindicaliștii.

Printre cerințele acestora se numără și îmbunătătirea conditiilor de muncă, recunoasterea bolilor profesionale si demararea unor determinari in vederea diminuarii varstei de pensionare si a conditiilor de munca. Mai cer reglementarea dreptului la plata sporului de noapte pentru conducatorii auto, „a fiecarui minut muncit zilnic, de la apusul pana la rasaritul soarelui, declarat calendaristic, indiferent de orele de noapte cumulate zilnic”, dar și demararea unui program de constructii de tramvaie la URAC.

Sindicaliștii doresc și verificarea contractului de achizitii incheiat in perioada 2007 – 2008, cand Primaria Generala Bucuresti a achizitionat 1.000 de autobuze Mercedes. 

Cookies