ARHIVA B365

Culmea monopolului: primăriile, mult mai prompte ca Enel

De mai bine de jumătate de an mă lupt cu Enelul să recapăt iluminatul public la mine pe stradă. Singurul lucru pe care l-am obţinut până acum, eu şi vecinii mei, a fost să aflăm că de vină este Enel, care nu repară un cablu secţionat, şi nu Luxten, compania de iluminat stradal făcând şi ea plângeri degeaba către Enel. Răspunsul companiei italieneşti a fost doar că „se va repara, când va fi timp”. Asta era în urmă cu jumătate de an şi am mai scris despre asta în diverse ocazii.

Cum calitatea mea de cetăţean al oraşului de la care îşi iau banii nu părea să îi impresioneze, am decis să angrenez în lupta locuitorilor străzii mele şi primăria. Era, în acelaşi timp, o ocazie pentru un experiment util B365.ro: dacă şi în cât timp răspund primăriile petiţiilor adresate de cetăţeni pe site. Am scris deci un mesaj către Primăria Sectorului 1, ca orice cetăţean cu o problemă de rezolvat. Culmea, spre mirarea mea, convinsă că autorităţile vor fi la fel de nesimţite ca Enelul, Primăria de sector a răspuns, ba chiar destul de rapid: nu este de competenţa lor, dar au înaintat petiţia la serviciul din Primăria Municipiului Bucureşti care se ocupă de iluminatul stradal.

Din nou spre uimirea mea, Primăria Municipiului Bucureşti a răspuns peste doar o săptămână, transmiţându-mi mesajul adresat de Direcţia Utilităţi Publice, Serviciul Iluminat Public Stradal, Monumental si Arhitectural, directorului Enel, din care citez:

Stimate Domnule Director,


Vă aducem la cunoştinţă că în urma sesizării doamnei Laura Cernahoschi cu domiciliul în strada xxxxxxxx,sector 1 referitoare la disfuncţionalităţi ale iluminatului public la adresa menţionată , verificate de către  către operatorul S.C. Luxten Lighting Company S.A., s-au constatat defecţiuni în reţeaua de distribuţie a energiei electrice  aflată în gestiunea S.C. Enel Distribuţie Muntenia S.A., fapt comunicat către S.C.Enel  cu adresele Luxten  nr.11893/16.12.2010 şi 207/22.02.2011.


Având în vedere că asigurarea unui serviciu de iluminat public corespunzător reprezintă o prioritate pentru Primăria Municipiului Bucureşti,  vă rugăm să dispuneţi de urgenţă măsurile ce se impun pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în vederea repunerii în funcţiune în cel mai scurt timp a iluminatului public din această zonă, astfel încât să nu fie periclitată securitatea cetăţenilor şi siguranţa circulaţiei şi a se preîntâmpina producerea unor fapte antisociale.


De asemenea, vă rugăm ca măsurile dispuse cu precizarea termenului de rezolvare a disfuncţionalităţii să fie transmise Direcţiei Utilităţi Publice-Serviciul de Iluminat Public Stradal, Monumental şi Arhitectural  cât şi petentului.


Răspunsul Primăriei datează din 27 mai. Au trecut deci peste două săptămâni. Petentul, adică eu, n-a primit niciun răspuns de la Enel. Aştept. Și mă voi adresa şi altor instituţii. Să vedem, are oare cetăţeanul vreun drept în lupta cu companiile care deţin monopolul pe domeniul lor?Recomandarile noastre

Parteneri

Back to top button